biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo je riječ, koju reče Gospod o Babilonu, zemlji Kaldejaca, preko proroka Jeremije:

2 "Objavite među narodima i razglasite, visoko dignite zastavu i navijestite, ne tajite, iskažite: "Uzet je Babilon, posramljen je Bel, razmrskan je Marduk, slike su njegove posramljene, idoli su njegovi razrušeni!'

3 Jer proti njemu ide narod sa sjevera. Zemlju će njegovu učiniti pustinjom. Nitko više neće stanovati u njoj, čovjek i životinja pobjegli su, i raspršili se."

4 "U one dane i u ono vrijeme," govori Gospod, "dolaze djeca Izraelova i djeca Judina zajedno. Idu ovamo, neprestano plačući, i traže Gospoda, Boga svojega.

5 Pitaju za put u Sion: "tamo je upravljen njihov pogled. Dolaze i stoje kod Gospoda. U vječnom zavjetu, što se ne zaboravlja nikada.

6 Narod je moj bio stado izgubljeno. Pastiri su ga njegovi zaveli, vodili su ga okolo po gorama; išli su s brda na humove, i zaboravili su stan svoj.

7 Tko ih je god našao, prožderao bi ih. Neprijatelji su njihovi govorili: 'Mi im stim ne činimo krivo', jer su sagriješili Gospodu, stanu pravde, nadi otaca svojih, Gospodu.

8 Bježite iz područja Babilona, iz zemlje Kaldejca! Izađite! Budite kao ovnovi pred stadom, jer evo, ja ću podignuti i povesti proti Babilonu mnoštvo velikih naroda iz zemlje sjeverne.

9 Oni će se postaviti proti njemu. Odatle će ga osvojiti. Strijele su im kao u valjana junaka, koji se ne vraća nikad bez uspjeha.

10 Tako će Kaldejska postati plijenom, koji će je plijeniti, dobit će svi dosta," govori Gospod.

11 "Jest, veselite se samo, jest, radujte se samo, vi lupeži moje baštinske zemlje! Jest, poskakujte kao telad na travi i ržite kao ždrijepci!

12 Sasvim se osramoti mati vaša. Postiđena je, koja vas je rodila. Zaista, bit će posljednja među narodima: pustinja, suhovica pustara!

13 Zbog gnjeva Gospodnjega neće se u njoj stanovati, sva će opustjeti. Tko prolazi pokraj Babilona, zgrozit će se i podsmijevat će se zbog svih uboja njegovih.

14 Postavite se okolo proti Babilonu, vi strijelci svi koliki! Gađajte ga! Ne štedite strijela, jer je sagriješio Gospodu.

15 Podignite proti njemu bojnu viku unaokolo: "Predao se je, kule njegove padaju, zidovi se njegovi ruše!" Jest, ovo je osveta Gospodnja! Osvetite mu se! Učinite mu, kako je sam činio!

16 Istrijebite iz Babilona sijača i onoga, koji maše srpom o žetvi! Od mača pogubnoga neka se vrati svaki k svojemu narodu, neka bježi svaki u svoju postojbinu!

17 Izrael je ovca potjerana, od lavova gonjena. Najprije ga kralj asirski jeo, onda mu Nebukadnezar, kralj babilonski, kosti izlomio.

18 Zato ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Zaista ja ću kazniti kalja babilonskoga i zemlju njegovu, kao što sam kaznio kralja asirskoga.

19 Povratit ću Izraela k pašnjaku njegovu, neka pase na Karmelu i u Bašanu! Bit će sit na gorama Efraimovim i u Gileadu.

20 U one dane i u ono vrijeme," govori Gospod, "tražit će krivnju Izraelovu: nema je više, grijehe Judine: ne nalaze se, jer ću oprostiti ostatku, što ga ostavim.

21 Izađi proti zemlji Merataim, izađi proti njoj i proti stanovnicima Pekoda! Uništi ih i istrijebi" govori Gospod, "i učini točno, kako ti zapovjedim!"

22 Čuj, rat je u zemlji i razor velik!

23 Kako je razbijen, razmrskan malj cijeloga svijeta! Kako je Babilon postao strašilo među narodima!

24 "Mećem ti zamke, Babilone, hvataš se u njih i ne osjećaš. Zatečen si i uhvaćen, jer si izazvao Gospoda u boj."

25 Oružaru svoju otvori Gospod, izvadi svoje oružje gnjevno, jer posla ima za Svemogućega Gospoda nad vojskama u zemlji Kaldejaca.

26 Pođite na nju s posljednjega kraja! Otvorite žitnice njezine, slažite je kao snopove, i zatrite je, neka više ne ostane od nje ni ostatak!

27 Pokoljite sve junce njezine! Dolje s njima na zaklanje! Teško njima, dan je njihov došao, vrijeme pohođenja njihova!

28 Čuj, umakli bjegunci iz zemlje babilonske, koji na Sionu Gospoda, Boga našega, javljaju osvetu, osvetu za hram njegov:

29 Podignite mnoge proti Babilonu, sve strijelce! Utaborite se proti njemu, da ne uteče ni jedan! Isplatite mu djela njegova! Učinite s njim točno onako, kako je on sam činio, jer je bio drzovit prema Gospodu, prema Svecu Izraelovu.

30 "Zato će mladići njegovi pasti po ulicama njegovim, svi će ratnici njegovi izginuti u onaj dan!" govori Gospod.

31 "Zaista, ja ću na tebe, drska," govori svemogući Gospod nad vojskama. "Jest, dan je tvoj došao, vrijeme pohođenja tvojega!

32 Ohola će se srušiti i pasti, i nitko je ne podiže. Stavit ću oganj na gradove njezine i spalit će sve oko nje."

33 , Ovako veli Gospod nad vojskama: "Silu podnose djeca Izraelova i djeca Judina, svi, kojih odvedoše, drže ih čvrsto i neće da ih puste.

34 Ali je jak izbavitelj njihov: 'Gospod nad vojskama' ime je njemu. On vodi sigurno stvar svoju, da donese mir zemlji, a nemir stanovnicima babilonskim."

35 "Mač na Kaldejce," govori Gospod, "i na gradane babilonske, na knezove njegove i na mudrace njegove!

36 Mač na varalice njegove: "poludjet će! Mač na junake njegove: klonut će!

37 Mač na konje njegove i na kola njegova i na svu mješavinu naroda u sredini njegovoj: postat će kao žene! Mač na blago njegovo: zaplijenit će se!

38 Mač na vode njegove: presušit će, jer je to zemlja idola. Zbog njihovih likova gadnih postat će luđaci.

39 Zato će se ondje nastaniti lisice i čagalji, i nojevi će ondje stanovati. Dovijeka neće više biti nastanjen, kroz sve naraštaje neće biti naseljen.

40 Kako je Bog razorio Sodomu Gomoru i susjedne gradove njihove," govori Gospod, "tako neće više nitko ondje stanovati, ni jedan čovjek neće ondje boraviti!"

41 Evo, narod dolazi sa sjevera. Velik narod i kraljevi mnogi podižu se s krajeva zemlje.

42 Luk i koplje nose, tvrdi su i bez milosrđa. Vika njihova buči kao more, na konjima jure ovamo, kao ratnik naoružani, proti tebi, kćeri I babilonska!

43 Kralj babilonski čuo je vijest o njima: ruke njegove padaju mlitavo, tjeskoba ga obuzima, bolovi kao ženu, koja porađa,

44 "Gle, kao što lav izlazi iz sjajne zemlje jordanske na one u zaštiti, tako ih iznenada gonim odatle. Koga sam izabrao, toga ću postaviti nad njima, jer tko je kao ja? Tko će izazvati mene, i koji će mi pastir odoljeti?"

45 Zato čujte odluku Gospodnju, koju je prihvatio proti Babilonu, osnove njegove, što ih je smislio proti zemlji kaldejskoj! Zaista, odvući će ih, najmanje od ovaca! Zaista, zgrozit će se pred njima vlastita paša!

46 Od glasa "Zauzet je Babilon zadrhtat će zemlja. Jauk će njihov prodrijeti u narode!Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)