biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda, izakako ga je Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, bio pustio na slobodu u Rami, kamo ga je bio dao dovesti. Tada je još bio kao zarobljenik u okovima među svim onima, koji su imali biti odvedeni iz Jerusalema i Jude u Babilon.

2 Zapovjednik tjelesne straže dade Jeremiju dovest i reče mu: "Gospod, Bog tvoj, zaprijetio je ovomu mjestu tom nesrećom.

3 Sad je Gospod nastupio i prijetnju je svoju dao ispuniti, jer ste griješili proti Gospodu i nijeste slušali glasa njegova, zato vas je snašlo ovo.

4 I evo, ja ti sada uzimam okove s tvojih ruku. Ako ti je volja poći s menom u Babilon, dođi, i ja ću se brinuti za te. Ako li ti lije volja poći s menom u Babilon, a ti nemoj! Evo, sva ti je zemlja otvorena, idi, gdje ti se čini dobro i pravo!"

5 Prije nego mu je onaj odgovorio, reče on: "Vrati se natrag Gedaliji, sinu Ahikama, sina Šafanova, kojega je postavio kralj babilonski nad gradovima Judinim, i ostani kod njega među narodom, ili idi kamo ti je drago!" I zapovjednik tjelesne straže dade mu hrane i darova i otpusti ga.

6 Tako dođe Jeremija Gedaliji, sinu Ahikamovu, u Mispu i ostade tamo kod njega među narodom, što je bio ostao u zemlji.

7 Kad su vojni zapovjednici, što su se još zadržavali sa svojim ljudima u zemlji, doznali, da je kralj babilonski postavio Gedaliju, sina Ahikamova, nad zemljom i da je podvrgao ljude, žene i djecu i male ljude u zemlji, koji nijesu bili odvedeni u Babilon,

8 Dođoše sa svojim ljudima Gedaliji u Mispu, naime Išmael, sin Netanijin, Johanan i Jonatan, sinovi Kareahovi, Seraja, sin Tanhumetov, sinovi Efaja, Netofaćanin, i Jaazanija, Maakaćanin,

9 Gedalija, sin Ahikama, sina Šafanova, zakle se njima i ljudima njihovim i reče im: "Ne bojte se službe Kaldejcima, ostanite u zemlji i budite podložni kralju babilonskom, i onda će vam biti dobro!

10 A ja sam ostajem ovdje u Mispi kao namjesnik kod Kaldejaca, koji će dolaziti k nama. A vi berite vino, voće i ulje i nosite ih u hambare svoje i ostanite u gradovima svojim, što ste ih zaposjeli!"

11 I svi Judejci, koji su bili u Moabu, kod Amonaca, u Edomu ili inače u kojoj zemlji, čuli su da je kralj babilonski ostavio jedan ostatak Judejaca i postavio nad njima Gedaliju, sina Ahikama, sina Šafanova.

12 Tada se vratiše svi Judejci iz mjesta, kamo su bili razasuti, i dođoše u zemlju Judinu Gedaliji u Mispu i nabraše vina i voća vrlo mnogo.

13 A Johanan, sin Kareahov, i zapovjednici četa, što su se nalazili u zemlji, dođoše Gedaliji u Mispu.

14 Oni mu rekoše: "Znaš li i ti, da je Baalis, kralj Amonaca, poslao Išmaela, sina Netanijina, da te ubije?" Ali im ne povjerova Gedalija; sin Ahikamov.

15 Johanan, sin Kareahov, predloži nasamo Gedaliji u Mispi: "Poći ću i ubit ću Išmaela, sina Netanijina. Nitko neće to doznati. Zašto da te ubije i da se opet razaspu svi Judejci, što su se skupili oko tebe, i da tako propadne ostatak Judin?"

16 Ali Gedalija, sin Ahikamov, odgovori Johananu, sinu Kareahovu: "Ne čini to, jer nije istina, što kažeš za Išmaela."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)