biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U devetoj godini kralja Judina Zedekije, u desetom mjesecu, dođe Nebukadnezar, kralj babilonski, sa svom vojskom svojom proti Jerusalemu i opkoli ga.

2 U jedanaestoj godini Zedekijinoj, u četvrtom mjesecu, devetoga dana toga mjeseca, bio je provaljen zid gradski.

3 Tada uđoše svi knezovi kralja babilonskoga i stadoše kod srednjih vrata: Nergal-Šarezer, Samgar-Nebo, Sarsekim, Rabsaris, starješina nad dvoranima, Nergal-Šarezer, Rabmag, starješina nad vračima, i svi ostali knezovi kralja babilonskoga.

4 Kad ih vidješe Zedekija, kralj Judin, i svi ratnici, pobjegoše i ostaviše noću grad putem prema vrtu kraljevu na vrata između dva zida. On sam okrenu prema ravnici jordanskoj.

5 Ali su ih čete kaldejske gonile i stigoše Zedekiju u polju jerihonskom. Uhvatiše ga i dovedoše ga k Nebukadnezaru, kralju babilonskom, u Riblu u području hamatskom, i on mu izreče presudu.

6 Kralj babilonski dade u Ribli sinove Zedekijine zaklati na njegove oči; isto tako dade kralj babilonski pogubiti sve ugledne Judejce.

7 A Zedekiju oslijepi, stavi ga u okove i dade ga, odvesti u Babilon.

8 Kaldejci popališe palaču kraljevsku i kuće naroda i raskopa sve zidove jerusalemske.

9 Ostatak pučanstva, što je još bio ostao l gradu, i prebjege, što su bili prebjegli k njima, posljednji ostatak naroda dade Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, odvesti u Babilon u ropstvo.

10 Od malih ljudi, koji nijesu ništa posjedovali, ostavi neke u zemlji Judinoj Nebuzaradan, zapovjednik tjelesne straže, i dade im u onaj dan vinograde i njive.

11 Za Jeremiju zapovjedi Nebukadnezar, kralj babilonski, Nebuzaradanu, zapovjedniku tjelesne straže, ovo:

12 "Uzmi ga, brini se za njega i ne čini mu ništa zlo, postupaj s njim po željama, što ti ih izjavi!"

13 I Nebuzaradan zapovjednik tjelesne straže, posla tamo starješinu nad dvoranima Nebušasban, starješinu nad vračima Nergal-Šarezera i sve knezove kralja babilonskoga.

14 Oni dođoše izvesti Jeremiju iz stražare i predaše ga Gedaliji sinu Ahikama, sina Šafanova, da ga slobodna otpusti kući, i tako on osta među narodom.

15 A Jeremiji, kad je još bio zatvoren u stražari, dođe ova riječ Gospodnja, govoreći:

16 "Idi, kaži Kušitu Abed-Meleku: Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Sada puštam da se ispuni riječ moja tome gradu na nesreću, a ne na spasenje. Kad se to u onaj dan ispuni; pred očima tvojim.

17 Tada ću tebe izbaviti u onaj dan', govori Gospod, 'da ne budeš predan u ruke ljudima, na koje ti se gadi.

18 Iz svake ću te pogibli izbaviti, te nećeš pasti od mača, nego ću dovesti život tvoj u sigurnost jer si se pouzdao u me'", govori Gospod.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)