biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda u dane Jojakima, sina Josijina, kralja Judina, govoreći:

2 "Idi k zajednici Rekabovaca, govori s njima i dovedi ih u kuću Gospodnju u koju ćeliju i podaj im vina da, piju!"

3 l tako uzeh Jaazaniju, sina Jeremije, sina Habasinijina, braću njegovu I sve sinove njegove i svu zajednicu Rekabovaca.

4 Dovedoh ih u kuću Gospodnju ćeliju sinova Hanana, sina Jigdalijina, čovjeka Božjega, koja je iz ćeliju knezova iznad ćelije Maaseje, sina Šalumova, vratara.

5 Metnuh pred pripadnike zajednice Rekabovaca krčage s vinom i čaše i rekoh im: "Pijte vino!"

6 A oni odgovoriše: "Ne pijemo vina; jer djed naš Jonadab, sin Rekabov, zapovjedio nam je: 'Ne smijete piti vina, ni vi ni sinovi vaši dovijeka.

7 I kuće ne gradite i sjemena ne sijte, ni vinograda ne sadite niti ih posjedujte, nego stanujte uvijek u šatorima, da dugo živite u zemlji, u kojoj ste gost!'

8 Mi slušamo Jonadaba, sina Rekabova, djeda svojega, do u riječ u svemu, što nam je zapovjedio, ne pijemo vina nikada, ni mi ni žene naše, ni sinovi naši ni kćeri naše.

9 Ne gradimo kuća, da u njima stanujemo, i ne posjedujemo vinograda, njiva i posijanih polja

10 Stanujemo u šatorima i činimo brižno sve, što nam je zapovjedio naš djed Jonadab.

11 Kad je došao Nebukadnezar, kralj babilonski, proti ovoj zemlji, rekli smo: 'Dođite, otidimo u Jerusalem ispred vojske Kaldejaca i ispred vojske Sirijaca!' Tako sad stanujemo u Jerusalemu."

12 I dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći:

13 "Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Idi, javi ljudima Judinim i stanovnicima jerusalemskim: 'Zar nećete da primite nauke i da poslušate naputke moje?' govori Gospod.

14 'Izvršuje se zapovijed Jonadaba, sina Rekabova, koji je zabranio potomcima svojim da ne piju vina. Oni ne piju vina do danas, nego slušaju zapovijed djeda svojega. A ja sam neprestano govorio vina, ali me vi nijeste slušali.

15 Slao sam k vama jednako sve sluge svoje, proroke, s opomenom: "Vratite se svi sa svojih zlih putova, popravite djela svoja i ne trčite za drugim bogovima, da im služite! Tada ćete ostati u zemlji, koju sam dao vama i ocima vašim." Ali mi vi ne prignuste uha svojega, niti me poslušaste.

16 A sinovi Jonadaba, sina Rekabova, držali su se zapovijedi djeda svojega, koju im je dao, ali taj narod ne sluša mene.

17 Zato ovako veli Gospod, Bog nad vojskama, Bog Izraelov: 'Doista, ja ću pustiti na Judu i na sve stanovnike jerusalemske svu nesreću kojom sam im zaprijetio; jer sam im govorio, a oni ne poslušaše, jer sam ih zvao, a oni se ne odazvaše!'"

18 A zajednici Rekabovaca reče Jeremija: "Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Jer ste bili poslušni zapovijedi svojega djeda Jonadaba i držali sve naputke njegove i činili sve, što vam je zapovjedio'.

19 Zato veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: 'Nikada neće Jonadabu, sinu Rekabovu, ponestati potomaka, koji mi služe dovijeka."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)