biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 riječ Gospodnja dođe Jeremiji po drugi put, dok se je još nalazio zatvoren u stražari, govoreći:

2 "Ovako veli Gospod, koji je stvorio zemlju, sazdao ju i uzdržava je Gospod je ime njegovo -:

3 'Zazovi me, i odgovorit ću ti i pokazat ću ti velike, nevjerojatne stvari, za koje nijesi znao!

4 Ovako veli Gospod, Bog Izraelov, za kuće ovoga grada, i za palače, kraljeva Judinih, što su bile srušene, da služe kao bedemi i punidbe rupa.

5 Oni dolaze, da se bore s Kaldejcima, ali s uspjehom, da ih naprije mrtvim tjelesima ljudi, što sam ih pobio u žestokom gnjevu svojemu, kad sam pred ovim gladom zastro lice svoje zbog sve zloće njihove.

6 Doista, ja ću im donijeti odravljenje i spasenje, iscijelit ću ih i spremit ću im puninu sreće i mira.

7 Okrenut ću sudbinu Judinu i sudbinu Izraelovu i sazidat ću ih opet kao prije.

8 Očistit ću l ih od sve krivnje njihove, što su je počinili proti meni, i oprostit ću im sva zlodjela njihov, kojima mi sagriješiše i kojima mi se iznevjeriše,

9 Jerusalem će biti milo ime, hvala i slava u svih naroda na zemlji, koji začuju za sve dobro, što ću im iskazati: uplašit će se i uzdrhtati zbog svega dobra i sve sreće, što ću im je dati.'

10 Ovako veli Gospod: 'Na ovom mjestu, za koje vi velite: "Opustjelo leži, bez ljudi i stoke", u gradovima Judinim i po ulicama jerusalemskim, što su sad opustjele, bez ljudi, bez stanovnika i bez stoke, opet će se čuti

11 Glas radosti i glas miline, poklik zaručnikov i poklik zaručnice, poklik onih, koji govore: "Hvalite Gospoda nad vojskama; jer je dobrostiv Gospod, jer vječno traje milost njegova!", i onih, koji prinose žrtve zahvalne u kuću Gospodnju. Okrenut ću sudbinu zemlje onako, kao što je bilo prije', govori Gospod.

12 Ovako veli Gospod nad vojskama: 'Na ovom mjestu, koje sad leži opustjelo, bez ljudi i stoke, i u svim gradovima njegovim opet će biti paše za pastire, koji puštaju da pasu stada njihova.

13 U gradovima po gorama, u gradovima po nizini, u gradovima južne zemlje, u rodnom području Benjaminovu, u okolini jerusalemskoj i po gradovima Judinim opet će prolaziti stada ispod ruke onoga, koji ih broji', veli Gospod.

14 Doista, dolazi vrijeme, govori Gospod, kad ću ispuniti obećanje, što sam ga dao kući Izraelovoj i kući Judinoj.

15 U ono dane i u ono nijeme učinit ću da iznikne Davidu klica prava. On će činiti pravo i pravednost na zemlji.

16 U one dane zadobit će Juda pomoć i Jerusalem će stanovati u sigurnosti, i zvat će se: "Gospod, spasenje naše!'"

17 Jer ovako veli Gospod: 'Nikada Davidu neće nestati čovjek koji sjedi na prijestolju kuće Izraelove.

18 Levitskim svećenicima neće nikada pred licem mojim nestati čovjeka, koji prinosi žrtvu paljenicu, pali dar i pripravlja žrtvu zaklanicu dovijeka.'"

19 I dođe riječ Gospodnja Jeremiji, govoreći:

20 "Ovako veli Gospod: 'Kako malo možete vi poništiti zavjet moj s danom i zavjet moj s noću, tako da ne bude više dana ni noći na vrijeme.

21 Tako će se malo poništiti zavjet moj s mojim slugom Davidom, da ne bi više imao potomka, koji bi kao kralj sjedio na prijestolju njegovu, a isto tako malo zavjet moj s levitskim svećenicima, koji obavljaju svetu službu moju.

22 Kao što se ne meće izbrojiti vojska nebeska ni izmjeriti pijesak morski, tako ću umnožiti potomstvo svojega sluge Davida i Levite, koji obavljaju svetu službu moju.'"

23 Nadalje dođe riječ Gospodnja, Jeremiji, govoreći:

24 "Nijesi li opazio, što govore ovi ljudi: 'Obadva plemena što ih je izabrao Gospod, on je odbacio, i kako prezirno govore o narodu mojemu, da nije narod u očima njihovim?'

25 Ovako veli Gospod: 'Kako sigurno postoji zavjet moj s danom i noću, kako sam sigurno ustanovio uredbe neba i zemlje,

26 Tako ću malo odbaciti potomka Jakovljeve i svojega sluge Davida i ne uzimati više vladalaca iz njegova potomstva nad potomcima Abrahamovim, Izakovim i Jakovljevim; jer ću okrenuti sudbinu njihovu i smilovati se njima.'"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)