biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo je riječ, koja dođe Jeremiji od Gospoda u desetoj godini Zedekije, kralja Judina, t. j. u osamnaestoj godini Nebukadnezarovoj.

2 Tada je opkoljavala vojska kralja babilonskog Jerusalem, i prorok je Jeremija bio zatvoren u stražari u palači kralja Judina.

3 Zedekija, kralj Judin, bio ga je zatvorio prekoravajući ga: "Zašto si prorokovao: "Ovako veli Gospod: "Evo, dajem ovaj grad u ruke kralju babilonskom; on će ga osvojiti.

4 I Zedekija, kralj Judin, neće umaknuti ruci Kaldejaca, nego će zacijelo biti predan u ruke kralju babilonskom i usta u usta s njim će govoriti i oko u oko njega će vidjeti.

5 Zedekiju će odvesti u Babilon, i tajno će ostati, dok ga ne pohodim, govori Gospod. Ako se borite s Kaldejcima, nećete imati uspjeha."

6 Jeremija reče ovako: Dođe mi riječ Gospodnja:

7 "Evo, Hanamel, sluga tvojega strica Šaluma, doći će k tebi s molbom: 'Kupi njivu moju u Anatotu; jer tebi pripada prekup po pravu otkupa.'"

8 Tada dođe k meni u stražaru, kako je bio Gospod navijestio, Hanamel, sin strica mojega, i zamoli me: "Hajde kupi moju njivu u Anatotu u rodnom posjedu Benjaminovu; jer tebi pripada pravo posjeda po dužnosti otkupa; kupi je dakle sebi!" Tada sam razumio, da je to bila riječ Gospodnja.

9 I kupio sam njivu od Hanamela, sina strica svojega, u Anatotu i isplatio mu u novcu sedamnaest šekela srebra.

10 Napisao sam svjedočanstvo o kupovini, zapečatio ga, dao ga po svjedocima potvrditi i izmjerio novce na tezulji.

11 Onda sam uzeo list o kupovini, po pravu i zakonu zapečaćeni, i otvoreni,

12 I predao sam list o kupovini Baruhu, sinu Nerije, sina Maasejina, pred Hanamelom, sinom strica svojega, i pred svjedocima, koji su bili potpisali list o kupovini, i pred svima Judejcima, Što su se zadržavali u stražari.

13 Pred njima sam dao Baruhu nalog, ovako govoreći:

14 Ovako veli Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Uzmi ova svjedočanstva, ovaj zapečaćeni list o kupovini i ovaj otvoreni, i metni ih u zemljan sud, da se uzdrže dugo vremena!'

15 Jer ovako veli. Gospod nad vojskama, Bog Izraelov: "Opet će se u ovoj zemlji kupovati kuće, njive i vinogradi,"

16 Izakako sam bio predao list o kupovini Baruhu, sinu Nerijinu, pomolio sam se Gospodu:

17 "Ah, svemogući Gospode! Ti si stvorio nebo i zemlju snagom svojom velikom; mišicom svojom podignutom, i ništa nije tebi nemoguće.

18 Tisućama iskazuješ milost. Ali krivnju otaca vraćaš u njedra djeci njihovoj, Bože veliki, silni, koji si nazvan Gospod nad vojskama.

19 Veliki si u savjetu, moćni l djelima. Oči tvoje bdiju nad svim putovima ljudi, da naplatiš svakome prema putovima njegovim i prema vrijednosti djela njegovih.

20 Ti si činio znake i čudesa u Egiptu, do današnjega dana i na Izraelu i na drugim ljudima i stekao si sebi ime, kako je danas.

21 Ti si izveo narod svoj Izraela iz Egipta znacima i čudesima rukom jakom i mišicom podignutom i strahotom velikom.

22 Dao si im ovu zemlju, za koju si se zakleo ocima njihovim da ćeš im je dati, zemlju, gdje teče mlijeko i med.

23 Oni uđoše u nju i zaposjedoše je; ali nijesu slušali tvojih naputaka, nijesu hodili po mojemu zakonu i nijesu činili ništa od svega, što si im zapovjedio da čine. Zato si pustio da ih snađe sva ta nesreća.

24 Evo, opkopi su već došli do grada, da ga zauzmu. Od mača, gladi i kuge grad će pasti u ruke Kaldejcima, koji ga opsjedaju. Što si zaprijetio, došlo je. Eto vidiš sam!

25 I ti si mi, svemogući Gospode, zapovjedio: "'Kupi sebi tu njivu za novce i uzmi svjedoke za to!' premda je grad predan u ruke Kaldejcima."

26 Tada dođe riječ Božja Jeremiji, govoreći:

27 "Gle, ja sam Gospod, Bog svega tijela, je li mi je što nemoguće?

28 Zato ovako veli Gospod: 'Evo, ja dajem ovaj grad u ruke Kaldejcima i u ruke Nebukadnezaru, kralju babilonskom, i on će ga zauzeti.

29 Kaldejci će doći, ovaj će grad opkoliti, ognjem će ovaj grad upaliti i spalit će ga, upravo one kuće, gdje su na krovovima kadili Baalu i naljeve izlijevali drugim bogovima, da me razdraže na gnjev.

30 Jer su sinovi Izraelovi i sinovi tuđini činili od mladosti uvijek samo što mi se ne dopada. Sinovi Izraelovi dražili su me vazda lošim djelima ruku svojih', govori Gospod.

31 Gnjev i srdžbu zadavao mi je ovaj grad sve od dana, kad ga sazidaše, do današnjega dana. I sad ga moram odbaciti ispred očiju svojih,

32 Za svu zloću, što su je počinjali sinovi Izraelovi i sinovi Judini, da me razdraže na gnjev, oni, kraljevi njihovi, knezovi njihovi, svećenici njihovi i proroci njihovi, ljudi Judini i stanovnici jerusalemski.

33 Okrenuli su mi leda mjesto lica, i premda sam ih dao poučavati neprestano, nijesu to slušali i nijesu htjeli primiti nauke.

34 Svoje gadove bogove postavili su u kuću, loja nosi ime moje, i stim je oskvrniše.

35 Podigli su visine baalu u dolini Ben-Hinomu i žrtvovali su tamo Moleku svoje sinove i kćeri. Tako što nijesam im nikada zapovjedio, i nikada mi nije palo na um, da bi činili takav gad i Judu navodili la grijeh!

36 'A sada', ovako veli Gospod, Bog Izraelov, o tom gradu, za koji velite da će se predati u ruke kralju babilonskom od mača, gladi i kuge:

37 'Evo, ja ću ih skupiti iz svih zemalja, kamo sam ih razagnao u gnjevu svojemu i u jarosti svojoj i velikoj ljutini, i dovest ću ih natrag na ovo mjesto i učiniti da stanuju ovdje u miru.

38 Oni će biti narod moj, i ja ću biti Bog njihov.

39 Dat ću im jedno srce i jedan put, da me se boje vazda na spasenje svoje i djece svoje.

40 Učinit ću s njima zavjet vječan i neću se nikada odvratiti od njih, da im činim dobro. Stavit ću im u srce strahopoštovanje preda mnom, da ne odstupe od mene.

41 Imat ću radost svoju na njima i ljubav im iskazivati i zasadit ću ih zauvijek u ovu zemlju svim srcem i svom dušom.'

42 Jer ovako veli Gospod: 'Kao što sam pustio da dođe na ovaj narod sva ta nesreća velika, tako ću donijeti na njih i sve dobro, koje sam im obećao.

43 Opet će se kupovati njive u ovoj zemlji, za koju vi kažete: "Jedna je pustinja ona, bez ljudi i stoke, podvrgnuta sili Kaldejaca."

44 Opet će se kupovati njive za novce, pisat će se listovi o kupovini i pečatiti i uzimati svjedoke u zemlji Benjaminovoj, u okolini Jerusalemskoj, u gradovima Judinim, u gradovima po gorama, u gradovima po nizini i u gradovima južne zemlje, jer ja okrećem sudbinu njihovu'," govori Gospod.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)