biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U dane Ahaza, sina Jotama, sina Uzije, kralja Judina, dođoše kralj Resin od Arama i Pekah, sin Remalijin, kralj Izraelov, na Jerusalem, da ga opsjednu, ali ga ne mogoše zauzeti.

2 Javiše kući Davidovoj: "Aram se je utaborio u Efraimu." Tada zadrhta srce njegovo i srce naroda njegova kao što ustrepće drveće u šumi od vjetra.

3 I Gospod reče Izaiji: "Izađi k Ahazu, ti i tvoj sin Šear-Jašub, na kraj vodovoda gornjega jezera l na put kod polja valjareva,

4 I reci mu: čuvaj se i budi miran, ne boj se i srce tvoje neka se ne plaši od ta dva ugarka, što se puše, unatoč raspaljenom gnjevu Resina i Arama i sina Remalijina!

5 Jer Haran zlo misli proti tebi i Efraim i sin Remalijin,

6 Jer rekoše: "Hajdemo na Judu, pritisnimo ga, osvojimo ga za se, i sina Tabelova učinimo kraljem u njem!"

7 Zato veli Gospod, Svemogući: "To neće nikada uspjeti i nikada se dogoditi!

8 Ne, Aramu je glava Damask, i Damasku je glava Resin. Još šezdeset i pet godina, i Efraim je opustošen, i nema više tamo naroda.

9 Efraimu je glava Samarija, i Samariji je glava sin Remalijin. Ako ne vjerujete, nemate više opstanka."

10 I Gospod reče dalje Ahazu:

11 "Izmoli sebi znak od Gospoda, Boga svojega, u dubini dolje, ili gore u visini!

12 Ahaz odgovori: "Neću moliti za to, niti ću kušati Gospoda."

13 Tada reče Izaija: "Slušajte dakle od kuće Davidove! Nije li vam dosta, što dosađujete ljudima, da još dosađujete i Bogu mojemu?

14 Zato će vam sam Svemogući dati znak: "Eto, djevica će začeti i roditi sina i nadjenuti mu ime Emanuel

15 Gruševinom i medom hranit će se, dok ne nauči odbaciti zlo, a izabrati dobro.

16 Jer prije nego još dječak nauči odbaciti zlo, a izabrati dobro, ležat će opustošena zemlja, pred koje dvojicom kraljeva tebe hvata groza.

17 Gospod će pustiti na te, na narod tvoj i na kuću oca tvojega dane, kakvih nije bilo, otkad Efraim otpade od Jude, preko kralja asirskoga.

18 U onaj će se dan dogoditi, da Gospod zazviždi muhi, što sjedi na kraj rijeka egipatskih, i pčeli u zemlji asirskoj.

19 Svi oni dolaze i nastanjuju se u pustim dolinama i u kamenim rasjelinama, u svim trnjacima i na svakom pašnjaku.

20 U onaj će dan Svemogući obrijati britvom kupljenom iz preko Eufrata, kraljem asirskim, kosu na glavi i sve druge kose. I bradu će on uzeti.

21 U onaj će se dan dogoditi, da jedan sebi drži kravicu i dvije ovce.

22 I zbog množine mlijeka, što ga one daju, hranit će se ljudi gruševinom; jer od gruševine i meda živjet će svaki, koji je preostao u zemlji.

23 U onaj će se dan dogoditi, da je svako mjesto, gdje ima tisuće čokota za tisuću šekela, puno trnja i puno drače.

24 Sa strijelom i lukom ide se onamo, jer je sva zemlja trnje i drača.

25 Na sve brežuljke, što se sada kopaju trnokopom, neće se više stupiti od straha pred trnjem i dračom. Služit će govedima kao pasište i bit će gaženi od ovaca."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)