biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Čovjek se dobro spremi u srcu, a od Gospoda dolazi, što jezik izgovori.

2 Neka se čovjeku učine čisti svi putovi njegovi, ipak je Gospod, koji ispituje duhove.

3 Predaj Gospodu djela svoja, i osnove će tvoje uspjeti.

4 Za svrhu svoju sve je Gospod stvorio, pa i bezbožnika za dan nesreće.

5 Gospodu je mrzak svaki oholica; ruku na ovo! Bez kazne neće izaći.

6 Vježbanjem u vjernoj ljubavi očišćava se krivnja zlodjela; strahom Gospodnjim izbjegne se zlu.

7 Ako je čiji život mio Gospodu, onda on pomiri s njim i neprijatelje njegove.

8 Bolje je malo s pravdom, nego velik dohodak s nepravdom,

9 Srce čovječje uredi sebi put svoj, a Gospod upravlja korake njegove.

10 Sad je Božji na usnama kraljevim; na sudu se ne smiju ogriješiti usta njegova,

11 Mjerila i utezi pripadaju Gospodu; njegovo su djelo sva težina vreće.

12 Bezbožno činiti neka je gadno kraljevima; jer samo po pravednosti ima prijestolje svoje opstanak.

13 Istinite usne moraju se dopadati kralju; tko govori iskreno, toga on mora ljubiti.

14 Gnjev je kraljev kao glasnik smrti, ali ga mudar čovjek ublaži.

15 U prijaznom je pogledu kraljevu život; milost je njegova kao oblak kasnoga dažda.

16 Mudrost steći daleko je bolje nego zlato; i razboritost dobiti više je vrijedno nego srebro.

17 Put je pravednih: "kloniti se oda zla; tko pazi na put svoj, čuva život svoj.

18 Oholost dolazi pred pad, i oholi duh pred propast.

19 Bolje je biti ponizan s malenima, nego dijeliti plijen s oholima.

20 Tko pazi na opomenu, taj dolazi do sreće; blagoslovljen je onaj, koji se uzda u Gospoda.

21 Tko je mudra srca, slavi se kao razuman; i prijazna riječ promiče pouku.

22 Izvor je životu mudrost za one, koji je posjeduju, a karanje luđaka ludost je.

23 Razum mudroga učini razboritim usta njegova i umnožava pouku na usnama njegovim.

24 Prijazne su riječi med samotok, slatke duši, zdrave tijelu.

25 Gdjekoji se put učini čovjeku ravan, a ipak su to napokon putovi k smrti.

26 Glad radnika radi za njega; jer ga, nagone usta njegova.

27 Čovjek nevaljao iskopava samo nesreću; na usnama njegovim gori kao oganj, što pali.

28 Čovjek himben podiže nemir; klevetnika razdvaja pouzdane prijatelje.

29 Silovit čovjek traži da zaludi prijatelja svojega i da ga zavede na zao put.

30 Tko namiguje očima, taj hoće da izmisli spletke; tko stiskuje usne, počinio je zlobu.

31 Sijeda je kosa časna kruna; postigne se pravednim životom.

32 Bolji je strpljiv čovjek nego ratni junak; tko svlada samoga sebe, veći je nego osvojitelj gradova.

33 Ždrijeb se baca u krilo haljine; ali od Gospoda dolazi sav odgovor njegov.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Other site made by the same author...

About city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Marketing i informacije, vezano za grad Smederevska Palanka.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)