biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

Psalam Davidov.

1 Gospode, usliši molitvu moju, čuj moljenje moje zbog vjernosti svoje i usliši me, jer si pravedan!

2 Ne idi na sud sa slugama svojim; jer nitko živ nije pravedan pred tobom!

3 Neprijatelj goni dušu moju; gazi u prah život moj; gura me u noć kao davno pomrle.

4 Duh je moju meni pun straha, srce mi trne u prsima.

5 Mislim na prošle dane, razmišljam o svima djelima tvojim, promatram radove ruku tvojih.

6 Pružam k tebi ruke svoje; duša moja čeka tebe kao suha zemlja.

7 Gospode, usliši me brzo, duh moj već gine; ne skrivaj lica svojega od mene, inače sam kao oni, koji padoše u grob.

8 O, daj da doskora iskusim milost tvoju; jer se uzdam u tebe! Pokaži mi put, kojim da idem; jer k tebi podižem dušu svoju!

9 Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode; jer se utječem k tebi!

10 Nauči me vršiti volju tvoju, jer si ti Bog moj! Duh tvoj dobri neka me vodi po stazi ravnoj!

11 Zbog imena svojega, Gospode, uzdrži me na životu, jer si pravedan, izvedi iz nevolje dušu moju!

12 Po milosti svojoj uništi neprijatelje moje, zatri sve, koji me pritiskuju tvrdo; jer sam sluga tvoj!Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)