biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Hvalite Gospoda, jer je dobar; jer vječno traje milosrđe njegovo!

2 Hvalite Boga Svevišnjega; jer vječno traje milosrđe njegovo!

3 Hvalite Gospoda Svevišnjega; jer vječno traje milosrđe njegovo!

4 Koji jedini tvori čudesa velika; jer vječno traje milosrđe njegovo!

5 Koji stvori nebo u mudrosti; jer vječno traje milosrđe njegovo!

6 Koji utvrdi zemlju nad vodom; jer vječno traje milosrđe njegovo!

7 Koji stvori velika svjetlila; jer vječno traje milosrđe njegovo!

8 Sunce, da vlada danom; jer vječno traje milosrđe njegovo!

9 Mjesec i zvijezde, da vladaju noću; jer vječno traje milosrđe njegovo!

10 Koji pobi Egipat u prvorođencima njegovim; jer vječno traje milosrđe njegovo!

11 I Izraela izvede iz njega; jer vječno traje milosrđe njegovo!

12 Rukom krepkom i mišicom podignutom; jer vječno traje milosrđe njegovo!

13 Koji razdvoji Crveno more; jer vječno traje milosrđe njegovo!

14 l provede Izraela posred njega; jer vječno traje milosrđe njegovo!

15 I faraona s vojskom njegovom surva u Crveno more; jer vječno traje milosrđe njegovo!

16 Koji provede narod svoj kroz pustinju; jer vječno traje milosrđe njegovo!

17 Koji pobi kraljeve velike; jer vječno traje milosrđe njegovo!

18 I pobijedi knezove ohole; jer vječno traje milosrđe njegovo!

19 Sihona, kralja amorejskoga; jer vječno traje milosrđe njegovo!

20 I Oga, kralja bašanskoga; jer vječno traje milosrđe njegovo!

21 Koji dade zemlju njihovu u baštinu; jer vječno traje milosrđe njegovo!

22 U baštinu Izraelu, slugi svojemu; jer vječno traje milosrđe njegovo!

23 Koji se spomenu niskoće naše; Jer vječno traje milosrđe njegovo!

24 I izbavi nas od tlačitelja naših; jer vječno traje milosrđe njegovo!

25 Koji daje hranu svima stvorenjima; jer vječno traje milosrđe njegovo!

26 Hvalite Boga nebeskoga; jer vječno traje milosrđe njegovo!Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)