biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Hvalite Gospoda, zazivajte ime njegovo, javljajte narodima djela njegova!

2 Pjevajte mu, slavite ga, govorite sva čudesa njegova!

3 Hvalite se svetim imenom njegovim, neka se veseli srce onih, koji traže Gospoda!

4 Tražite Gospoda i moć njegovu, tražite uvijek lice njegovo!

5 Sjećajte se čudesa njegovih, što ih je učinio, znakova njegovih, sudova usta njegovih!

6 Vi, potomstvo njegova sluge Abrahama, vi, sinovi Jakova, njegova izabranika!

7 On, Gospod, nama je Bog, u sav svijet idu sudovi njegovi.

8 Spominje se uvijek zavjeta svojega, riječi, koju je dao za tisuću koljena,

9 Zavjeta, što ga je sklopio s Abrahamom, i zakletve svoje Izaku.

10 To je postavio Jakovu za zakon, Izraelu za zavjet vječni,

11 Govoreći ovako: "Kanaan ću ti dati kao vašu određenu baštinu!"

12 Tada vas je još bilo malo na broj, samo malo, i, to stranci.

13 Još su išli tada od naroda do naroda, od jednoga kraljevstva do drugoga.

14 Ali ne dade nikome, da im naudi; same je kraljeve karao za njih:

15 "Ne dirajte u pomazanike moje, prorocima mojim ne činite ništa nažao!"

16 Pusti onda glad na zemlju; razbi svaku potporu kruha.

17 Ali posla pred njima čovjeka: "za roba prodan bi Josip.

18 Okovima stegoše noge njegove, i metnuše ga u gvožđe.

19 Do vremena, kad se ispuni riječ njegova, riječ Gospodnja sačuva ga.

20 Tada posla kralj i pusti ga, gospodar nad narodima, i oslobodi ga.

21 Postavi ga gospodarom nad kućom svojom, upraviteljem svega imanja svojega;

22 Da vlada nad knezovima njegovim po volji, da starješine njegove uči mudrosti.

23 Tako dođe Izrael u Egipat, i Jakov postade gost u zemlji Kamovoj.

24 I namnoži narod svoj veoma, učini ga jačim od tlačitelja njegovih.

25 Prevrnu srce njihovo, te zamrziše na narod njegov, i činili su lukavstvo slugama njegov im.

26 Tada posla Mojsija, slugu svojega, i Arona, izabranika svojega.

27 Oni pokazaše među njima čudesne znakove njegove i strahovita djela u zemlji Kamovoj.

28 Posla mrak i zamrači je, a oni Još prkosiše zapovijedi njegovoj.

29 Pretvori vodu njihovu u krv i pomori ribu njihovu.

30 Provre zemlja njihova žabama sve do unutra u odaje kraljeve.

31 Zapovjedi, i dođoše pasje muhe, komarci po svim krajevima njihovim.

32 Mjesto dažda posla na njih tuču, živi oganj na zemlju njihovu.

33 Pobi lozu njihovu i smokve njihove, potro stabla u krajevima njihovim.

34 Zapovjedi, i dođoše skakavci i gusjenice nebrojene.

35 I izjedoše svu travu po zemlji, pojedoše rod u poljima njihovim.

36 Tada pobi sve prvorođence u zemlji, prvine svega truda njihova.

37 Izvede ih sa srebrom i zlatom, i nije bilo umorna u plemenima njihovim.

38 Egipat se obradova izlasku njihovu, jer strah od njih bio ih je spopao.

39 l Razastrije im oblak kao zaštitu i oganj, da svijetli noću.

40 Zamoliše, i zapovjedi da dođu prepelice i nasiti ih kruhom s neba.

41 Otvori hridinu, i proteče voda, proteče kao rijeka kroz pustinju.

42 Jer se je spominjao svete riječi svoje Abrahamu, slugi svojemu.

43 Izvede narod svoju radosti, izabrane svoje u veselju.

44 Darova im zemlje naroda; oni uzeše, što su stekli narodi,

45 Da bi čuvali zapovijedi njegove i držali se zakona njegovih. Slava Gospodu! Aleluja!Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)