biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

Molitva potlačenoga, kad očajava i pred Gospodom izlijeva muku svoju.

1 Gospode, čuj molitvu moju, i vapaj moj neka dođe k tebi!

2 Ne skrivaj lica svojega preda mnom! Prigni uho svoje k meni u nevolji; usliši me brzo u dan, kad te zazovem!

3 Jer prolaze kao dim dani moji, i kosti su moje užarene kao ognjište.

4 Kao trava pokošeno je i pasahnulo srce moje, i kruh svoj zaboravih jesti.

5 Od glasnog uzdisanja mojega prionu mi kost moja za meso.

6 Ja sam kao pelikan u pustinji, ja sam kao sova na pustim zidinama.

7 Bdijem i tugujem osamljen kao ptica na sljemenu.

8 Svaki dan ruže me neprijatelji moji; koji mi se rugaju, imenuju mene, kad psuju.

9 Ah, jedem pepeo kao kruh i miješam piće svoje sa suzama

10 Radi gnjeva tvojega i srdžbe tvoje, jer si me podigao i na tlo bacio.

11 Dani su moji kao sjena, što bježi, i ja se sušim kao trava.

12 A ti, Gospode, stoluješ vječno, ime tvoje traje kroz sve naraštaje

13 Ti ćeš se dignuti, smilovat ćeš se Sionu: vrijeme, da mu se smiluješ, zaista, vrijeme je došlo!

14 Ser sluge tvoje ljube kamenje njegovo, i ruševine njegove žaloste ih.

15 Tada će se neznabošci bojati imena Gospodnjega, svi kraljevi zemaljski slave tvoje,

16 Kada Gospod opet sazida Sion i javi se u sjaju;

17 Kada usliši vapaj siromaha i ne prezre molitve njihove.

18 Neka se napiše ovo za budući naraštaj, da hvali Gospoda nanovo stvoren narod:

19 "On je pogledao sa svete visine svoje, Gospod je s neba pogledao na zemlju,

20 Da čuje uzdisanje zasužnjenih, da oslobodi djecu smrti,

21 Neka se navješćuje na Sionu ime Gospodnje i slava njegova u Jerusalemu,

22 Kad se skupe narodi ujedno i kraljevstva, da služe Gospodu."

23 On mi slomi nasred puta snagu moju, skrati dane moje.

24 Ja rekoh: "Bože moj, ne uzimaj me u polovini života, ti, čije godine daleko nadmašuju sve dobi čovječje!

25 Zemlja, koju si u početku postavio, i nebesa, djelo ruku tvojih,

26 Oni će proći, a ti ostaješ; oni svi ostare kao haljina; promijeniš ih kao odjeću, oni se raspadnu.

27 A ti ostaješ isti; godine tvoje nemaju kraja.

28 I sinovi sluga tvojih stanovat će u sigurnosti; pred tobom će opstati potomstvo njihovo.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)