biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

Molitva Davidova.

1 Prigni uho svoje, Gospode poslušaj me; jer sam nevoljan i siromah.

2 Sačuvaj život moj, jer sam ti drag; budi u pomoći, Bože moj, slugi svojemu, koji se oslanja na tebe!

3 Budi mi milostiv, Svemogući, jer k tebi vapijem povazdan.

4 Razveseli srce sluge svojega, jer k tebi, Svemogući, podižem srce l svoje!

5 Jer si ti, Svemogući, dobrostiv, sklon da oprostiš, bogat milošću za sve, koji te zazivaju.

6 Pa čuj, Gospode, molitvu moju i pripazi na glasni vapaj moj!

7 U dan nevolje svoje vapijem k tebi; jer ćeš me uslišiti.

8 Nema među bogovima slična tebi, Svemogući, nema djela takvih, kakva su tvoja.

9 Svi narodi, koje si stvorio, pridolaze, padaju pred tobom ničice, Svemogući, imenu tvojemu iskazuju čast.

10 Jer si ti vekik i tvoriš čudesa velika: jedini si ti Bog!

11 Pokaži mi Gospode, put svoj, da u vjernosti idem k tebi, upravi srce moje na jedno, da se boji imena tvojega!

12 Tada ću ti zahvaljivati, svemogući Bože, svim srcem, slaviti ime tvoje dovijeka:

13 "Jest, milost je tvoja velika prema meni: izbavio si život moj iz dubina carstva mrtvih."

14 Oholice ustaju proti meni, Bože; rulja nasilnika radi mi o glavi a tebe nemaju pred očima.

15 Ali ti si, Svemogući, Bog pun milosrđa i milosti, pun strpljivosti i bogat dobrotom i vjernošću.

16 Pogledaj na m, smiluj se meni slugi svojemu daj mi jakost svoju i pomozi sinu sluškinje svoje!

17 Učini s menom čudo dobrote, da vide, koji mrze na me, i postide se, što si mi ti, Gospode, pomogao i utješio me!



Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)