biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

Poučna pjesma Asafova.

1 Pripazi na pouku moju, narode moj, prignite uho svoje k riječima usta mojih!

2 Otvorit ću za priče usta svoja, i iz davnine govorit ću zagonetke.

3 Što slušasmo i doznasmo, o čemu nas još izvijestiše oci nasi

4 To nećemo zatajiti djeci, nego ćemo javiti budućem naraštaju: slavna djela Gospodnja, moć njegovu i čudesa, što ih je činio.

5 Zakon postavi u Jakovu; u Izraelu izdade naputak, za koji zapovjedi ocima našim, da ga predadu dalje djeci svojoj,

6 Da dozna za to budući naraštaj; djeca, što će se još roditi, neka to pripovijedaju djeci svojoj,

7 Da bi i oni stavljali u Boga ufanje svoje, i da ne bi zaboravili djela Božjih, i da bi poslušni bili zapovijedima njegovim,

8 Neka ne bi postali kao oci njihovi: rod nepokoran i nevjeran, rod, koji nije utvrdio srce svoje, niti je bio vjeran Bogu duhom svojim!

9 Sinovi Efraimovi, naoružani strijelci, u dan boja vratiše se natrag.

10 Ne održaše zavjeta Božjega; ne htjedoše hoditi po naputku njegovu

11 I zaboraviše djela njegova i čudesa njegova, što ih smjedoše gledati.

12 Pred očima otaca njihovih učini čudesa u zemlji egipatskoj, u Soanskom polju,

13 Razdvoji more i provede ih i vode nagomila visoko kao nasip.

14 Vodio ih danju oblakom, a svu noć svijetlim ognjem.

15 Rastvori hridinu usred pustinje i napoji ih izobilja kao potokom.

16 Izvodi potoke iz kamena i vodi vodu kao rijeke.

17 Ali oni nastaviše griješiti proti njemu i prkositi Svevišnjemu u pustinji.

18 I kušali su Boga u srcu svojemu ištući jela za požudu svoju.

19 A ovako su govorili proti Bogu: "Može li Bog zgotoviti trpezu u pustinji?

20 On doduše udari u kamen, i potekoše vode i potoci se razliše: ali može li još i kruha dati i mesa postaviti narodu svojemu?"

21 Gospod je to čuo, i razgnjevi se, i oganj planu na Jakova, i gnjev se podiže na Izraela,

22 Jer ne staviše svoje pouzdanje u Boga i svoje ufanje u pomoć njegovu.

23 A ipak zapovjedi oblacima gore i otvori vrata nebeska.

24 I pusti, te im pade kao dažd mana za jelo, i dade im kruh s neba.

25 Svaki je imao da jede kruha anđeoskoga; posla im hrane izobilja.

26 Pusti, da se digne na nebu istočnjak, i navede jakošću svojom jug;

27 Kao prahom zasu ih mesom, i kao pijeskom morskim pticama krilatim.

28 Pobaca ih sred tabora njihova, oko šatora njihovih

29 I jedoše i nasitiše se, i dade im tako, što su željeli.

30 Ali ih još i ne prođe želja njihova, još je bilo jelo u ustima njihovim, kad se gnjev Božji podiže na njih.

31 Tada on pomori najjače među njima i mlade ljude Izraelove uništi.

32 Uza sve to griješili su dalje i nijesu držali ništa do čudesnih djela njegovih.

33 I pusti on, te su dani njihovi prolazili u zalud, i godine njihove bile pune užasa.

34 Kad ih je ubijao, onda bi ga tražili, obraćali bi se i pohitjeli bi k Bogu.

35 Onda bi pomišljali, da je Bog branik njihov, da je Bog, Svevišnji, spasitelj njihov.

36 Ali bi ga varali ustima svojim i lagali mu jezikom svojim.

37 Srce njihovo nije bilo utvrđeno u njemu, niti su bili vjerni zavjetu njegovu.

38 Ali je on bio milostiv i opraštao zlodjela njihova i ne bi ih nikada posve pomorio; često bi ustavljao gnjev svoj i ne bi podizao sve jarosti svoje.

39 I pomislio bi, da su od mesa, dah, koji prolazi i ne vraća se.

40 Koliko bi mu puta prkosili u pustinji i ožalostili ga u pustoši!

41 I sve nanovo kušali su Boga i tako žalostili Sveca Izraelova.

42 Nijesu se više sjećali ruke njegove, dana, kad ih izbavi od neprijatelja,

43 Kad učini znake svoje na Egiptu i čudesa svoja u području

44 Kad obrati u krv rijeke njihove i potoke njihove, da ih više ne mogoše piti.

45 Posla na njih pasje muhe, što su ih klale, i žabe, što su ih morile.

46 Žetvu njihovu predade crvu i plod rada njihova skakavcu.

47 Lozu njihovu pobi gradom i smokve njihove slanom.

48 Tuči predade stoku njihovu, stada njihova munji.

49 I pusti na njih ognjeni gnjev svoj, jarost, srdžbu i nevolju, poslanstvo vjesnika nesreće.

50 lahko dade maha gnjevu svojemu, ne sačuvaj duše njihove od smrti i život njihov predade kugi.

51 Pobi sve prvorođence u Egiptu, prvine muške snage u šatorima Hamovim.

52 I povede narod svoj kao ovce i vodi ih kao stado preko pustinje.

53 Vodio ih je sigurno, te se nijesu brinuli, a neprijatelje njihove zatrpa more.

54 Dovede ih na sveto mjesto svoje, na goru, koju zadobi desnica njegova.

55 I odagna ispred njih narode; ždrijebom im razdijeli područje njihovo kao baštinu, i po šatorima njihovim naseli plemena Izraelova

56 Ali su oni kušali i dražili Boga, Svevišnjega i nijesu pazili na propise njegove.

57 Otpadoše nevjerno kao oci njihovi, slagaše kao varav luk.

58 Rasrdiše ga visinama svojim i razdražiše ga idolima svojim.

59 Čuo je to Bog i razgnjevio se, i odbacio posve Izraela.

60 I ostavio prebivalište svoje u Šilu, šator, u kojemu je prebivao među ljudima

61 Onda dade u ropstvo ponos svoj i krasotu svoju u ruke neprijateljeve.

62 I predade maču narod svoj; bio je planuo na baštinu svoju.

63 Mladiće njegove proždrije oganj, i djevojkama se njegovim ne zapjeva pjesma.

64 Svećenici njegovi padoše od mača; udovice njegove ne zaplakaše.

65 Ali se tada kao iza sna probudi Svemogući, kao junak, koji ustaje od vina.

66 I pobi neprijatelje svoje s leđa, osramoti ih dovijeka.

67 Ali odbaci i šator Josipov, i ne dopade mu se više pleme Efraimovo.

68 Nego izabra sebi pleme Judino, goru Sion, koja mu omilje.

69 Sagradi visoko svetište svoje, tvrdo kao zemlja, koju utemelji dovijeka.

70 I izabra Davida, slugu svojega, i uze ga od torova ovčijih.

71 Od pastirskog života uze ga, da pase Jakova, narod njegov, i Izraela, baštinu njegovu.

72 I on ih je pasao pobožnim srcem, vodio ih oprezno, rukom svojom.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)