biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

Upravitelju pjevačkoga zbora; za Jedutuna; psalam Davidov.

1 Samo u Bogu počiva tiho duša moja; od njega mi dolazi spasenje;

2 On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da se ne poljuljam nikada.

3 Dokle ćete napadati na čovjeka, vi svi, da ga ubijete? Kao nagnuti zid i trošnu ogradu

4 Zaista, to im je na umu, da ga sruše s visine njegove; oni ljube laž, ustima svojim blagoslivljaju, a u srcu svojem kunu.

5 Samo u Bogu počiva tiho duša moja; jer mi od njega dolazi nada

6 On je jedini hridina moja i spasenje moje, branik moj, da ne posrnem nikada.

7 U Boga je spasenje moje i slava moja; tvrdu hridinu svoju, utočište svoje nalazim u Bogu.

8 Ti narode, uzdaj se uvijek u njega! Izlijevajte pred njim srca svoja; utočište je naše Bog!

9 Djeca su čovječja samo dah, sinovi su gospodski samo varka; oni stanu na vagu gore, a svi skupa lakši su od daha.

10 Ne oslanjajte se na nasilje! Ne stavljajte praznu nadu na otimačinu! Kad raste imetak, neka za njega ne prione srce!

11 Jedanput reče Bog o tom, dvaput sam to čuo: "da je moć u tebe, Bože,

12 I da je dobrota u tebe, Svemogući; jer ti svakome plaćaš po djelima njegovim.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)