biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

Upravitelju pjevačkoga zbora; od sinova Korahovih; u sopranu; pjesma.

1 Bog nam je utočište i zaštita pomoćnik u nevoljama, koji se brzo nalazi.

2 Zato neka nas ne hvata strah, i da bi se zemlja potresla, i da bi se prevalile gore u srce mora,

3 Da bi bučila i kipjela voda njegova, da bi se tresle gore od sile njegove.

4 Rijeka - pritoci njezini vesele grad Božji, svetište, stan Svevišnjega.

5 Bog prebiva u njem: ne može se pomaknuti; pomoć je njegova Bog, kad puca zora.

6 Narodi se pobunili, zaljuljala se kraljevstva; on pusti da zagrmi glas njegova groma, i već zadrhta zemlja.

7 Gospod nad vojskama s nama je, utočište je nama Bog Jakovljev!

8 Dođite i vidite djela Gospodnja: silne stvari učini na zemlji.

9 Prekida do na kraj zemlje rat, prebija lukove, prelama koplja, izgara kola u ognju.

10 Prestanite i spoznajte, da sam ja Bog! Slavit će me među narodima i uzvisivati na zemlji.

11 Gospod nad vojskama s nama je, utočište je nama Bog Jakovljev!Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)