biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

Upravitelju pjevačkoga zbora; od Davida, sluge Gospodnjega. On sastavi sljedeću pjesmu u čast Gospodu, kad ga je bio Gospod izbavio iz ruke svih njegovih neprijatelja i iz ruke Saulove. On je pjevao:

1 Ljubim te, Gospode, jakosti,

2 Gospode, hridino moja, tvrđavo moja, Spasitelju moj! Bože moj, branište moje, u koje se zaklanjam! Štite moj, rog spasenja mojega, grade moj!

3 Velehvaljenoga, Gospoda zazvah: "već sam bio riješen od neprijatelja svojih.

4 Bili su na me pobjesnili valovi smrti, rijeke zla držale me u tjeskobi,

5 Okovi pakla pritisli me, pale na me zamke smrti.

6 U nevolji svojoj povikah Gospodu, zavapih Bogu svojemu; on razabra iz šatora svojega glas moj, do ušiju njegovih dođe vapaj moj.

7 Tada se uznemiri zemlja i zadrhta, temelji se gora uzdrmaše i pomakoše; tako je on bio pun gnjeva:

8 Iz nosa je njegova sukljao dim, iz usta je njegovih buktio oganj, što proždire, požar je vrcao od njega.

9 Već savi nebesa i siđe: "noge su mu počivale na tamnu oblaku.

10 Na kerubinima je sjedio i vozio se, dohujao na krilima vjetrova.

11 Tamu je razvukao oko sebe, kao voda težak, mračan oblak postao mu šator.

12 Od sijevanja oko njega kroz oblake njegove udarao grad i živo ugljevlje.

13 Gospod pusti, da gromovi zagrme na nebu, Svevišnji pusti, da zaori glas njegov: grad i živo ugljevlje,

14 Strijele odapne i rasprši ih, munje izbaci i pomete ih.

15 Tada se pokazaše dubine morske, otkriše se temelji zemlje pred karanjem tvojim, Gospode, pred dahtanjem srdžbe tvoje.

16 S visine stiže i uhvati me, iz silnih voda izvuče me.

17 Istrgnu me od jakih neprijatelja mojih, mrzitelja mojih, što su bili od mene jači.

18 Napadoše me u dan nesreće moje, ali mi je Gospod bio zaštitnik.

19 Izvede me na čistinu, oslobodi me, jer me je ljubio.

20 Tako mi naplati Gospod pravedno djelo moje, tako mi nagradi čistoću ruku mojih.

21 Jer sam se držao putova Gospodnjih, nikad ne učinih krivo Bogu svojemu.

22 Pred očima sam imao sve naputke njegove, nikad ne odbacih zakona njegova.

23 Bez prijekora sam hodio pred njim, čuvao sam se od grijeha.

24 Zato mi naplati Gospod pravedno djelo moje, čistoću ruku mojih, što mu je bila poznata.

25 Dobar si dobrome, vjeran si vjernome.

26 S čistim postupaš čisto, samo se zločestom protiviš.

27 Pomažeš narodu nevoljnomu, spustaš pogled oholomu.

28 Ti rasvjetljuješ svjetionik moj, Gospode; Bože moj, prosvijetli tamu moju!

29 Jer snagom tvojom razbijam čete neprijateljske, preko zidina skačem s Bogom svojim.

30 Bog - savršen je put njegov, istinita je riječ Gospodnja. On je štit svima, koji se u njega uzdaju.

31 Jer tko je Bog još osim Gospoda; tko je još hridina, ako ne naš Bog?!

32 Bog, koji me opasao snagom, učinio mi put neopasnim.

33 Dade mi brze noge kao u košute, postavi me na moje mjesto, visoko.

34 Ruku je moju upravljao u boju, mišice su moje zapele luk od mjedi.

35 Pomoć svoju dao si mi kao štit, desnica je tvoja postala potpora moja, velikim me je učinila dobrota tvoja.

36 Koracima mojim dao si raširen prostor, nikad mi koljena nijesu klecala.

37 Tjerao sam neprijatelje svoje i stizavao ih, nijesam se vraćao, dok ne legoše uništeni.

38 Potukoh ih: nikad ne ustadoše, padoše mi pod noge.

39 Jer ti me naoruža snagom za boj: "koji se staviše proti meni, ti ih primora na koljena preda me.

40 Neprijatelje moje natjera ti prema mnom u bijeg; tako ja uništih mrzitelje svoje.

41 Vikali su za pomoć - ali nije bilo pomoćnika - vikali su Gospodu - ali ih On nije čuo.

42 Kao prah pred vjetrom smrvih ih, zgazih ih kao blato na putu.

43 Izveo si me čitava iz boja za narod moj, postavio si me glavarom narodima: "narod, kojega ne vidjeh nikada, postade mi pokoran,

44 Na riječ bio mi je poslušan; ljudi iz tuđe zemlje prinosili mi Poklonstvo.

45 Od straha poblijediše sinovi tuđine, dršćući izađoše iz svojih gradova.

46 Živ je Gospod! U sav glas neka je slavljena hridina moja! Visoko hvaljen neka je Bog moj, koji mi pomože!

47 Bog, koji mi dade osvetu i narode mi podvrže,

48 Izbavitelj moj od neprijatelja mojih ljutih, ti me podiže nad protivnike moje, oslobodi me od čovjeka samovoljna.

49 Zato ću te slaviti pred svim svijetom, ti moj Gospode, pjevat ću hvalu imenu tvojemu,

50 Koje daje sreću i spasenje kralju svojemu, milost dijeli pomazaniku svojemu, Davidu i rodu njegovu u vječna vremena!Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)