biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nato odgovori Sofar iz Naama:

2 Zar da te mnoge riječi ostanu bez odgovora? Ili će čovjek govorljiv biti opravdan?

3 Hoće li tvoje puste riječi ušutkati ljude? Zar te neće nitko posramiti?

4 Jer si sam rekao: "Čista je nauka moja, i čist sam u očima tvojim!"

5 Ali kad bi samo Bog progovorio i usta svoja otvorio proti tebi,

6 Da ti pokaže tajne mudrosti i mnogostruke osnove svoje, uvidio bi, da te Bog kara manje nego što zaslužuje krivnja zlodjela tvojih.

7 Možeš li tajne Božje dokučiti ili doprijeti do granice Svemoćnoga?

8 Iznad neba ona je visoka, pa što ćeš početi? Ispod pakla je duboka, po što ćeš spoznati?

9 Duža je od zemlje, šira je od mora.

10 Da prevrati, ili zatvori, ili skupi: tko će mu braniti?

11 Jer pozna ljude pune zloće, vidi grijeh, a da i ne pazi.

12 Tada će čovjek bezuman doći do razboritosti, i divlje će se magare pretvoriti u čovjeka.

13 Da ti pripraviš srce svoje podigneš ruke svoje k Bogu,

14 Da ukloniš zlodjela iz ruke svoje i ne podnosiš grijeha u kući svojoj,

15 čisto ćeš čelo moći tad podići, čvrst ćeš biti i bojati se nećeš.

16 Tada ćeš zaboraviti muku i na nju ćeš pomišljati kao na vodu što proteče;

17 Tada će sjati život tvoj jasnije nego podne, a tama će biti kao rasvit zore;

18 Tada ćeš se uzdati, jer ima nade, zakopat ćeš se i mirno ćeš spavati.

19 Odmarat ćeš se, i nitko te neće plašiti, i mnogi će ti se moliti.

20 A oči grješnicima ugasit će se, neće im biti utočišta, nada će im biti: dušu izdahnuti.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)