biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dvanaestoga mjeseca, to jest mjeseca Adara, trinaestoga dana, kada se je imala izvršiti riječ kraljeva i naredba njegova, i kada su se neprijatelji judejski nadali, da će ih prevladati, okrenu se list, i Judejci nadvladaše svoje neprijatelje.

2 Po svima pokrajinama kralja Ahasvera skupiše se Judejci u svojim gradovima, da dignu ruke na one, koji su gledali da im nanesu zlo. Nitko im se nije mogao oprijeti; jer su ih se bojali svi narodi.

3 Svi knezovi u pokrajinama, satrapi, namjesnici i činovnici kraljevi podupirali su Judejce, jer su se bojali Mordekaja.

4 Jer je veoma ugledan bio Mordekaj na dvoru kraljevu. Glas o njemu širio se po svim pokrajinama; jer je on bivao sve moćniji.

5 Tako pobiše Judejci neprijatelje svoje mačem, potrše ih, istrijebiše i učiniše što htjedoše od protivnika svojih.

6 U prijestolnici Susi poubijaše i uništiše Judejci pet stotina ljudi.

7 Među njima Paršandatu, Dalfona, Aspatu,

8 Poratu, Adaliju, Aridatu,

9 Parmaštu, Arisaja, Aridaja i Jezatu.

10 I deset sinova Hamana, sina Hamedatova i protivnika Judejaca, ubiše. Ali za plijenom ne pružiše ruke svoje.

11 Još istoga dana javiše kralju broj poubijenih u glavnom gradu Susi.

12 Tada reče kralj kraljici Esteri: "U prijestolnici Susi pobijeno je i smaknuto pet stotina ljudi i deset sinova Hamanovih. A što su istom počinili po drugim pokrajinama kraljevstva! Koja je sad tvoja molba? Bit će ti uslišena. Što tražiš dalje? To će biti."

13 Estera odgovori: "Ako je ugodno kralju, onda neka se dopusti Judejcima u Susi, da i sutra učine posve kao danas! A deset sinova Hamanovih neka se objesi na vješala!"

14 Kralj dopusti, da to bude. Oglašena bi zapovijed za Susu, i objesiše deset sinova Hamanovih.

15 I tako se Judejci u Susi skupiše i četrnaestoga dana mjeseca Adara i pobiše u Susi tri stotine ljudi. Ali za plijenom ne pružiše ruke svoje.

16 Drugi Judejci, što su stanovali po pokrajinama kraljevstva, isto su se tako bili skupili da brane život svoj. Oni se osvetiše neprijateljima svojim i pobiše sedamdeset i pet tisuća protivnika svojih. Ali za plijenom ne pružiše ruke svoje.

17 To se dogodi trinaestoga dana mjeseca Adara. Četrnaestoga počinuše i proslaviše taj dan gosteći se i veseleći se.

18 Judejci u Susi bili su se okupili i trinaestoga i četrnaestoga dana, a počinuše petnaestoga dana i proslaviše taj dan gosteći se i veseleći se.

19 I tako Judejci na selu, koji su stanovali po mjestima neograđenim, proslaviše četrnaesti dan mjeseca Adara veseleći se i gosteći se i saljući jedan drugome slasna jela.

20 Mordekaj napisa ovo i razasla listove svima Judejcima po svim pokrajinama kralja Ahasvera, blizim i dalekim,

21 Da im zauvijek stavi u dužnost, da svake godine slave četrnaesti i petnaesti dan mjeseca Adara

22 Kao dane, u koje su se Judejci bili osvetili svojim neprijateljima, i kao mjesec, koji je bio pretvorio njihovu brigu u radost, njihovu žalost u blagdan. Oni su te dane imali slaviti gosteći se i veseleći se i šaljući jedan drugome slasna jela i darujući siromahe.

23 Tako učiniše Judejci stalnim običajem to, što su bili tada slavili po prvi put po naputku Mordekajevu.

24 Haman, sin Hamedatov iz Agaga, neprijatelj svih Judejaca, bio je namislio istrijebiti Judejce i dao je bacati "pur", to jest ždrijeb, da ih pobije i uništi.

25 A kad stvar dođe pred kralja, dade on pismenu zapovijed, da se zao naum, što ga je bio Haman smislio proti Judejcima, ima obratiti na njegovu glavu, i da se ima njega i sinove njegove objesiti na vješala.

26 Zato prozvaše te dane "Purim" od riječi pur. Po sadržaju gornjega pisma i po onom, što su bili sami vidjeli i doživjeli.

27 Učiniše to Judejci za se, za potomke svoje i za sve, koji bi im se priključili, tvrdim i nepromjenljivim običajem, da se ta dva dana slave svake godine na propisani način i u određeno vrijeme,

28 I da su se imali ti dani spominjati i svečano slaviti u sva vremena, od svih porodica, u svim pokrajinama i gradovima. Tako nijesu smjeli ti dani "Purim" nikada prestati među Judejcima i spomen njihov nikada uginuti kod potomaka njihovih.

29 Uz Judejca Mordekaja napisa i kraljica Estera, kći Abihailova, sa svom krepčinom drugu zapovijed, da potvrdi svečanost blagdana Purim.

30 Poslaše pismo svima Judejcima u sto dvadeset i sedam pokrajina kraljevstva Ahasverova s najboljim željama za mir.

31 Prema tome imali su se ovi dani Purim slaviti u vrijeme, što su ga bili postavili Judejac Mordekaj i kraljica Estera. Isto tako imali su se držati propisi o postu i plakanju, što su ih bili primili za se i za potomke svoje.

32 Zapovijed Esterina učini ove propise Purima zakonom, i oni su bili zapisani u jednu povelju.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)