biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Onoga dana pokloni kralj Ahasver kraljici Esteri kuću Hamana, protivnika Judejaca, i Mordekaj dobi pristup kralju, jer je Estera bila rekla kralju, što joj je on.

2 Kralj skide pečatni prsten, što ga je bio dao oduzeti Hamanu, i dade ga Mordekaju. A Estera postavi Mordekaja nad kućom Hamanovom.

3 Estera je opet govorila s kraljem, bacila mu se pred noge i molila sa suzama, neka bi ukinuo zloglasni naum, što ga je bio naumio proti Judejcima Haman iz Agaga.

4 Kralj pruži prema Esteri zlatno žezlo. Estera ustade, pristupi kralju i reče:

5 "Ako je ugodno kralju, ako sam našla milost pred njim, ako s molba moja čini kralju opravdanom, i ako sam mu mila, onda neka jednom pismenom zapovijedi povuče natrag pisma s naumom Hamana, sina Hamedatova iz Agaga, kojima se naređuje istrebljenje Judejaca po svim pokrajinama kraljevskim!

6 Jer kako bih mogla gledati zlo, koje bi zadesilo moj narod? Kako bih mogla mirno gledati propast svojega plemena?"

7 Tada odgovori kralj Ahasver kraljici Esteri i Judejcu Mordekaju: "Eto, poklonio sam kuću Hamanovu Esteri, a njega samoga dao sam objesiti na vješala, jer je digao ruku svoju na Judejce.

8 Sad vi možete pisati za Judejce kako vam je drago u ime kraljevo i zapečatiti prstenom kraljevim, jer što se piše u ime kraljevo i zapečati prstenom kraljevim, ne smije se natrag povući."

9 Dvadeset i trećega dana trećega mjeseca, to jest mjeseca Sivana, bili su dakle pozvani pisari kraljevski, i sastavi se točno po naputku Mordekajevu pismena zapovijed Judejcima, satrapima, namjesnicima i knezovima sto dvadeset i sedam pokrajina od Indije do Etiopije, za svaku pokrajinu njezinim pismom i za svaki narod njegovim jezikom, i Judejcima njihovim pismom i jezikom.

10 Pismene zapovijedi bile su napisane u ime kralja Ahasvera, prstenom kraljevim zapečaćene, i onda su pisma bila razaslana po glasnicima, koji su jahali na konjima za trku iz ergele.

11 Po njima dopustio je kralj Judejcima u svim gradovima, da se okupe i brane život svoj, da svu momčad naroda i pokrajina, što bi udarila na njih, sa ženama i djecom istrijebe, pobiju i unište i njihovo imanje da zaplijene.

12 To se ima dogoditi u svim pokrajinama kralja Ahasvera u jedan dan, trinaestoga dana mjeseca dvanaestoga, to jest mjeseca Adara.

13 Prijepis zapovijedi imao se je oglasiti kao zakon po svim pokrajinama javno svima plemenima. Judejci su imali tada za onaj dan biti spremni, da se osvete svojim neprijateljima.

14 Tada brže odjahaše glasnici na konjima za trku sa zapovijeđu kraljevom, čim je zakon bio izdan u prijestolnici Susi.

15 Mordekaj izađe iz palače kraljeve u kraljevskom odijelu ljubičastom i bijelom, s velikom zlatnom krunom na glavi i u plaštu od tankoga platna i skerleta. Grad Susa radovao se i veselio se.

16 Judejcima je bila sad doista sreća, radost, slast i čast.

17 U svim pokrajinama i u svim gradovima, kamogod stiže zapovijed kraljeva i naredba njegova, bila je radost i veselje među Judejcima, bile su gozbe i svečanosti. Mnogi od poganskoga pučanstva postajali su Judejci; jer su se bojali Judejaca.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)