biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 I tako ustadoše veliki svećenik Elijašib i drugovi njegovi, svećenici, i sazidaše vrata ovčija. Posvetiše ih i metnuše im krila. Tada su zidali dalje do kule Meje, posvetiše je, i zidali su dalje do kule Hananelove.

2 Do njega su zidali ljudi iz Jeriha; do njih je zidao Zakur, sin Imrijev.

3 Vrata riblja zidali su sinovi Hasnaini. Oni ih pobrvnaše i metnuše im krila, brave i prijevornice.

4 Do njih je popravljao Meremot, sin Urijin, unuk Kozov. Do njega je popravljao Mešulam, sin Berekije, unuk Mešezabelov, Do njega je popravljao Sadok, sin Baanin.

5 Do njega su popravljali Tekojani. Ali poglavice njihove ne sagnuše vrata svojega pod službu nadzornika svojih.

6 Vrata staroga grada popravljali su Jojada, sin Paseahov, i Mešulam, sin Besodjin. Oni ih pobrvnaše, metnuše im krila, brave i prijevornice,

7 Do njih su popravljali: "Gibeonej Melatja, Meronejin Jadon, ljudi iz Gibeona i Mispe do stolice namjesnika s onu stranu rijeke;

8 Do njih Uziel, sin Harhajin, zlatar; do njega Ananija, jedan od pomastara. Oni izvedoše obzidu Jerusalema do širokoga zida.

9 Do njih je popravljao Refaja, sin Hurov, predstojnik nad jednom polovinom vanjskoga predjela Jerusalema;

10 Do njega Jedaja, sin Harumafov, pred svojom kućom; do njega Hatuš, sin Hašabnejin.

11 Daljni komad do kule pećske popravljao je Malkija, sin Harimov, i Hašub, sin Pahat-Moabov.

12 Do njih je popravljao Šalum, sin Halohešov, predstojnik druge polovine vanjskoga predjela Jerusalema, uz pomoć sestrinskih gradova, što su bili pod njim.

13 Vrata dolinska popravljali su Hanun i stanovnici Zanoaha. Oni ih sagradiše i metnuše im krila i brave i prijevornice. Usto sazidaše još tisuću lakata zida do gnojnih vrata.

14 Gnojna vrata popravljao je Malkija, sin Rekabov, predstojnik predjela bethakeremskog. On ih sagradi i metnu im krila i brave i prijevornice

15 Vrata izvorska popravljao je Šalum, sin Kol-Hozeov, predstojnik predjela u Mispi. On ih sagradi, pokri ih i metnu im brave i prijevornice Također sagradi zid kod kupelji Šiloaha uz vrt kraljevski do stepenica, što silaze iz grada Davidova.

16 Za njim je popravljao Nehemija, sin Azbukov, predstojnik jedne polovine predjela betsurskoga, do grobova Davidovih i do kupelji, što je tamo načinjen, i onda do kuće junačke.

17 Za njim su popravljali: Leviti Rehum, sin Banijev, do njega Hašabja, predstojnik polovine predjela keilskoga,

18 Do njega drugovi njihovi Bavaj, sin Henadadov, predstojnik druge polovine predjela keilskoga;

19 Do njega je popravljao Ezer, sin Ješuin, predstojnik Mispe, daljni komad uzduž uzlaza k oružani na uglu.

20 Do njega je popravljao na gori Baruk, sin Zabajev, drugi komad od ugla do vrata kuće velikoga svećenika Elijašiba.

21 Do njega je popravljao Meremot, sin Urijin, unuk Hakosova, daljni komad od vrata kuće Elijašibove do kraja kuće Elijašibove

22 Potom su popravljali svećenici, ljudi iz zemlje ravnice.

23 Onda su popravljali Benjamin i Hašub uzduž svoje kuće, i za njima Azarija, sin Maasejina, unuk Ananijin, uz svoju kuću.

24 Za njim je popravljao Binuj, sin Henadadov, daljni komad od kuće Azarijine do savitka i do ugla.

25 Palal, sin Uzajev, popravljao je naprema savitku i kuli, što se izdiže visoko na gornjem dijelu kraljevske palače kod trijema tamničkoga. Za njim je popravljao Pedaja, sin Parošev,

26 I Netineji, koji su stanovali na Ofelu, do pred vrata vodena na istoku i do kule, što se izdizala visoko.

27 Za njima su popravljali Tekojani daljni komad naprema velikoj kuli visokoj do zida ofelskoga.

28 Poviše vrata konjskih popravljali su svećenici, svaki pred svojom kućom.

29 Onda je popravljao Sadok, sin Imerov, pred svojom kućom; za njim Šemaja, sin Šekanijin, čuvar vrata istočnih,

30 Zatim su popravljali Hananija, sin Šelemjin, i Hanun, šesti sin Salafov, daljni komad. Potom je popravljao Mešulam, sin Berekijin, pred svojom poslovnicom.

31 Onda je popravljao Malkija, zlatar, do kuće netinejske i tržarske, na vratima stražarskim i do gornje dvorane na uglu.

32 Između gornje dvorane na uglu i vrata Ovčjih popravljali su zlatari i trgovci.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)