biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Poslije ovih događaja za vladanja perzijskoga kralja Artakserksa vrati se Ezra, sin Seraje, sina Azarije, sina Hilkije,

2 Sina Šaluma, sina Sadoka, sina Ahituba,

3 Sina Amarije, sina Azarije, sina Merajota,

4 Sina Zarahije, sina Uzije, sina Bukija,

5 Sina Abišua, sina Finehasa, sina Eleazara, sina velikog svećenika Arona.

6 Ovaj Ezra vrati se iz Babilona. Bio je književnik, vješt zakonu Mojsijevu, što ga je bio dao Gospod, Bog Izraelov, jer je ruka Gospoda, Boga njegova, bila nad njim, dopustio mu je kralj sve, što je zaželio.

7 Ujedno dođe u Jerusalem mnoštvo sinova Izraelovih, svećenika, Levita, pjevača, vratara i Netineja. Bilo je to sedme godine kralja Artakserksa.

8 On dođe u Jerusalem petoga mjeseca, sedme godine kraljeve.

9 Prvoga dana prvoga mjeseca bila je naredba polaska iz Babilona, i prvoga dana petoga mjeseca dođe on u Jerusalem, jer je dobrostiva ruka Boga njegova bila nad njim.

10 Jer je Ezra bio upravio svoju težnju na to, da istražuje zakon Božji i da ga izvršuje i da poučava u Izraelu zakon i pravo.

11 Ovako glasi pismo, što ga dade kralj Artakserks književniku svećeniku Ezri, tumačitelju zapovijedi i uredaba Gospodnjih u Izraelu:

12 "Artakserks, kralj nad kraljevima, svećeniku Ezri, tumačitelju zakona Boga nebeskoga, i t. d.

13 Ja izdajem zapovijed, da svaki, koji u mojemu kraljevstvu od naroda Izraelova, njegovih svećenika i Levita hoće da od svoje volje ide u Jerusalem, smije ići s tobom.

14 Jer ti si poslan od kralja i njegovih sedam savjetnika, da i tražiš prilike u Judeji i Jerusalemu na temelju zakona Boga svojega, koji je u tvojoj ruci,

15 Da odneseš srebro i zlato, Što su kralj i njegovi savjetnici darovali za Boga Izraelova, kojemu je stan u Jerusalemu,

16 I sve srebro i zlato, što ćeš dobiti u svoj pokrajini babilonskoj, uz milostinju naroda i svećenika, što je oni prilože za hram Boga svojega u Jerusalemu.

17 Prema tome kupi brižno za taj novac junaca, ovnova i janjaca s prinosima i naljevima njihovim i prinesi ih na žrtveniku hrama Boga vašega u Jerusalemu!

18 Što se tebi i braći tvojoj svidi da učinite s ostalim srebrom i zlatom, to učinite po volji Boga svojega!

19 Posude, što ti je bilo dano za službu u hramu Boga tvojega, predaj pred Bogom u Jerusalemu!

20 Drugo, što ustreba hramu Boga tvojega, te bi ti još imao potrošiti, smiješ namiriti iz kraljevske blagajne.

21 S tim ja, kralj Artakserks, izdajem zapovijed svima blagajnicima s onu stranu rijeke. Sve, što zatraži od vas svećenik Ezra, tumačitelj zakona kralja nebeskoga, ima se točno učiniti,

22 Do što talenata srebrn, sto kora pšenice, sto bata vina, što bata ulja i soli bez obračuna.

23 Sve, što ustreba po zapovijedi Boga nebeskoga, ima se brižno učiniti za hram Boga nebeskoga, da ne padne kazneni sud na kraljevstvo kralja i sinova njegovih.

24 Nadalje neka znate, da nitko nije ovlašten uzimati danak, porez ili carinu od bilo kojega svećenika, Levita, pjevača, vratara, Netineja ili drugoga sluge toga hrama Božjega!

25 A ti, Ezra, po mudrosti Boga svojega, što je imaš, postavi suce i upravitelje, koji će suditi svemu narodu s onu stranu rijeke, naime svima onima, koji znadu zakone Boga tvojega! Tko ih još ne zna, toga poučite!

26 A svaki, koji ne bi izvršivao zakona Boga tvojega i zakona kraljeva, ima se strogo sudbeno kazniti: bilo smrću ili progonom ili globom ili tamnicom."

27 Blagoslovljen neka je Gospod, Bog otaca naših, koji nadahnu kralja, da proslavi kuću Gospodnju u Jerusalemu!

28 On mi dade, te nađoh milost kod kralja i njegovih savjetnika i kod svih visokih dostojanstvenika kraljevih. I tako se ja odvažih, jer je ruka Gospoda, Boga mojega bila nada mnom, i skupih obiteljske glavare iz Izraela, što su imali da dođu s menom.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)