biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada po nalogu Boga Izraelova ustadoše kao proroci među Judejcima, koji su boravili u Judeji i u Jerusalemu, prorok Hagaj i Zaharija, sin Idov.

2 Potom se digoše Zerubabel, sin Šealtielov, i Ješua, sin Josadakov, da počnu opet zidati hram Božji u Jerusalemu. Proroci Božji bili su uz njih i pomagali im.

3 U ono vrijeme pojaviše se kod njih Tatnaj, namjesnik područja s onu stranu rijeke, i Šetar-Boznaj i drugovi njihovi i upitaše ih: "Tko vam je dopustio da zida te taj hram i da popravljate te zidove?"

4 Tada im odgovorismo imenujući ljude, koji su gradili tu zgradu.

5 A oko je Boga njihova počivalo na starješinama judejskim, tako da im ne htjedoše obustaviti rad, dok ne otide izvještaj Dariju i ne dođe im o tom pismeni odgovor.

6 Riječi pisma, što ga poslaše kralju Dariju Tatnaj, namjesnik s onu stranu rijeke, l Šetar-Boznaj i drugovi njihovi, Afarsatašani s onu stranu rijeke.

7 U izvještaju, što mu ga poslaše, bilo je napisano ovo: "Kralju Dariju svaka sreća!

8 Neka je na znanje kralju, da dođosmo u zemlju Judeju k domu Boga velikoga, koji se zida od velikoga kamena. Stijene se drvom oblažu. Posao se revno radi i napreduje živo pod rukama njihovim.

9 Zapitasmo tamošnje starješine ovako: "Tko vam je dopustio da zidate taj hram i da popravljate te zidove?

10 I za imena njihova zapitasmo, da ti ih javimo, i zapisasmo imena onih ljudi, koji im stoje na čelu.

11 Oni nam odgovoriše ovo: Mi smo štovatelji Boga neba i zemlje i zidamo opet ovaj hram, koji je bio podignut mnogo godina prije ovoga vremena. Velik kralj Izraelov gradio ga je i dovršio.

12 Ali jer djedovi naši razgnjeviše Boga nebeskoga, dade ih u ruke Kaldejcu Nebukadnezaru, kralju babilonskomu. On razori ovaj hram i odvede narod u ropstvo u Babilon.

13 Ali prve godine Kira kralja babilonskoga, zapovjedi kralj Kir, da se opet sazida ovaj hram Božji.

14 I zlatno i srebrno posude hrama Božjega, što ga je Nebukadnezar bio odnio iz hrama u Jerusalemu i donio u hram u Babilon, dade kralj Kir iznijeti iz hrama u Babilonu, Ono je bilo dano čovjeku po imenu Šešbasaru, kojega postavi namjesnikom.

15 Njemu zapovjedi: Uzmi ovo posuđe, pa idi i stavi ih u hram u Jerusalem! Hram Božji ima se opet sazidati na svojemu prijašnjem mjestu,

16 Onda dođe onaj Šešbasar i postavi temelj hramu Božjem u Jerusalemu. Od onoga vremena do sada zida se na njemu; ali još jednako nije gotov.

17 I neka se, ako je po volji kralju, potraži u riznici kraljevskoj tamo u Babilonu, je li tako, da je kralj Kir zapovjedio, da se opet sazida hram Božji u Jerusalemu. Kralj neka bi nam o tom dao poslati odluku!"Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)