biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Ovo su ljudi one pokrajine, što se vratiše iz ropstva, koje nekoć odvede Nebukadnezar, kralj babilonski, u ropstvo u Babilon, i koji se sad vratiše u Jerusalem i u Judeju, svaki u svoj grad, -

2 Koji se vratiše pod vodstvom Zerubabela, Ješue, Nehemije, Seraje, Reelaja, Mordekaja, Bilšana, Mispara, Bigvaja, Rehuma i Baana. Ovo je broj ljudi iz naroda Izraelova:

3 Dvije tisuće sto sedamdeset i dva potomka Paroševa;

4 Trista sedamdeset i dva potomka Šefatijina;

5 Sedam stotina sedamdeset i pet potomaka Arahovih;

6 Dvije tisuće osam stotina i dvanaest potomaka Pahat-Moabovih iz linije Ješuine i Joabove;

7 Tisuća i dvjesta pedeset i četiri potomka Elamova;

8 Devet stotina četrdeset i pet potomaka Zatuovih;

9 Sedam stotina i šezdeset potomaka Zakajevih;

10 šest stotina četrdeset i dva potomka Banijeva;

11 Šest stotina dvadeset i tri potomka Bebajeva;

12 Tisuća dvjesta dvadeset i dva potomka Azgadova;

13 šest stotina šezdeset i šest potomaka Adonikamovih;

14 Dvije tisuće pedeset i šest potomaka Bigvajevih;

15 Četiri stotine pedeset i četiri potomka Adinova;

16 Dvadeset i osam potomaka Aterova iz linije Ezekijine:

17 Trista dvadeset i tri potomka Bezajeva;

18 sto i dvanaest potomaka Jorinih;

19 Dvjesta dvadeset i tri potomka Hašumova;

20 Devedeset i pet ljudi iz Gibara;

21 što dvadeset i tri iz Betlehema;

22 Pedeset i šest ljudi iz Netofe;

23 što dvadeset i osam ljudi iz Anatota;

24 Četrdeset i dva iz Azmaveta;

25 Sedam stotina četrdeset i tri iz Kirjat-Jearima, Kefirah i Beerota;

26 Šest stotina dvadeset i jedan iz Rame i Gebe;

27 što dvadeset i dva iz Mikmaša;

28 Dvjesta dvadeset i tri iz Betela i Aja;

29 Pedeset i dva iz Neba;

30 što pedeset i šest ljudi iz Magbiša;

31 Tisuća i dvjesta pedeset i četiri iz Novoga Elama;

32 Trista i dvadeset ljudi iz Harima;

33 Sedam stotina dvadeset i pet ljuti iz Loda, Hadida i Ona;

34 Trista četrdeset i pet ljudi iz Jeriha;

35 Tri tisuće šest stotina i trideset ljudi iz Senae.

36 Svećenici; devet stotina sedamdeset i tri potomka Jedajini iz kuće Ješuine,

37 Tisuća pedeset i dva potomka Imerova,

38 Tisuća dvjesta četrdeset i sedam potomaka Pašhurovih

39 I tisuća i sedamnaest potomaka Harimovih.

40 Leviti: sedamdeset i četiri potomka Ješuina i Kadmielova iz kuće Hodavjine.

41 Pjevača je bilo što dvadeset i osam potomaka Asafovih.

42 Vratara je bilo svega što trideset i devet potomaka Šalumovih, Aterovih, Talmonovih, Akubovih, Hatitinih i Šobajevih.

43 Netineji su bili potomci Sihini, Hasufini, Tabaotovi,

44 Kerosovi, Siahini, Padonovi,

45 Lebanovi, Hagabini, Akubovi,

46 Hagabovi, Šamlajevi, Hananovi,

47 Gidelovi, Gaharovi, Reajini,

48 Resinovi, Nekodini, Gazamovi,

49 Uzini, Paseahini, Bezajevi,

50 Asnanini, Meunimovi, i Nefusimovi,

51 Bakbukovi, Hakufini, Harhurovi,

52 Baslutovi, Mehidini, Haršini,

53 Barkosovi, Siserini, Tamahovi,

54 Nesiahovi i Hatifini

55 Među potomcima sluga Salomonovih bili su potomci Sotajevi, Soferetovi, Perudini,

56 Jaalini, Darkonovi, Gidelovi,

57 Šefatijini, Hatilovi, Pokeret-Zebaimovi i Amijevi.

58 Svega je bilo trista devedeset i dva Netineja i potomka sluga Salomonovih.

59 Ovo su, koji se vratiše iz Tel-Melaha, Tel-Harše, Keruba, Adana i Imera, a ne mogoše dokazati, da je obitelj njihova i podrijetlo njihovo od Izraela:

60 Šest stotina pedeset i dva potomka Dalajina, Tobijina i Nekodina;

61 Od potomaka svećeničkih: "potomci Hobajini, Hakosovi i potomci Barzilajevi, koji se je bio oženio jednom od kćeri Gileadovca Barzilaja i prozvao se po njihovu imenu.

62 Oni su tražili svoje rodovnice. Kako ih se nije moglo naći, bili su neko vrijeme isključeni iz svećenstva,

63 Namjesnik im zabrani jesti od Presvetoga, dok se svećenik ne posluži Urimom i Tumimom.

64 Sva zajednica skupa brojila je četrdeset i dvije tisuće tri stotine i šezdeset osoba,

65 Osim sluga i sluškinja; njih je bilo sedam tisuća tri stotine trideset i sedam. K tomu je pridošlo još dvjesta pjevača i pjevačica.

66 Oni su imali sedam stotina trideset i šest konja, dvjesta četrdeset i pet mazgi,

67 Četiri stotine trideset i pet deva, šest tisuća sedam stotina i dvadeset magaraca.

68 Od obiteljskih poglavara neki došavši k hramu Gospodnjem u Jerusalemu darovaše posvetne darove za kuću Božju, da se opet sagradi na svojemu mjestu.

69 Po mogućnosti svojoj dadoše u riznicu građevnu: zlata šezdeset i jednu tisuću drahmi, srebra pet tisuća mina, usto stotinu haljina svećeničkih.

70 I tako se naseliše svećenici i Leviti i ljudi iz naroda, i pjevači, vratari i Netineji u gradovima svojim. Sav je Izrael stanovao u svojim gradovima.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

You can see other site made by the same designer - following the following link...

It is about city of Smederevska Palanka, related to information, marketing and news in Smederevska Palanka - Srbija in Yugoslavia.
Srpski: informacije i marketing za pomenuti grad.

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)