biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad se sva ova svečanost svrši, svi sinovi Izraelovi, što su bili nazočni, odoše po gradovima Judinim, porušiše likove, sasjekoše aštarte, razoriše žrtvene uzvisine i žrtvenike po svoj zemlji Judinoj, Benjaminovoj, Efraimovoj i Manasehovoj, dok sve nije bilo uništeno. Tada se vratiše svi sinovi Izraelovi u svoje gradove na svoje imanje.

2 Potom postavi Ezekija redove svećeničke i levitske po redovima njihovim - svakog svećenika i Levita u službenom području njegovu - za žrtve paljenice i žrtve mirotvorne, da služe i da hvale i pjevaju na vratima tabora Gospodnjega.

3 Prilog kraljev od posjeda njegova služio je za žrtve paljenice za žrtve paljenice jutrom i večerom i za žrtve Paljenice u subotu, na mjesece mlađake i na blagdane, kako je propisano u zakonu Gospodnjem.

4 I zapovjedi narodu, što je stanovao u Jerusalemu, da daju daću za svećenike i Levite, da bi se mogli čvrsto držati uz zakon Gospodnji.

5 Kad se razglasi ova zapovijed, stadoše sinovi Izraelovi donositi prvine od žita, vina, ulja i meda i od svakoga drugog roda zemaljskoga. Od svega obilno donesoše desetinu.

6 Sinovi Izraelovi i Judini, koji su stanovali po gradovima, donosili su desetinu od goveda i ovaca i desetinu od posvetnih darova, što su bili posvećeni Gospodu, Bogu njihovu. Nanesoše desetine čitave gomile.

7 Trećega mjeseca počeše metati u gomile. Sedmoga mjeseca svršiše.

8 Kad Ezekija i knezovi dođoše da pogledaju gomile, zahvališe Gospodu i narodu njegovu.

9 Kad Ezekija zapita svećenike i Levite za gomile,

10 Odgovori mu veliki svećenik Azarija od kuće Sadokove: "Otkad se počelo donositi dadu k hramu Gospodnjemu, jedemo do sitosti i još preteče mnogo. Gospod je naime blagoslovio narod svoj; zato je preteklo ovo mnoštvo."

11 I Ezekija zapovjedi, da se u hramu Gospodnjem naprave spremnice. Kad su ih bili načinili,

12 Ondje su vjerno unosili priloge i desetine i posvetne darove. Nadzornik nad tim postade Levit Konanija i brat njegov Šimej, drugi do njega.

13 Jehiel, Azarija, Nahat, Asahel, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismakija, Mahat i Benaja stajali su uz bok Konaniju i bratu njegovu Šimeju po naredbi kralja Ezekije i Azarije, kneza u hramu Božjemu.

14 Levit Kore, sin Imnaha, čuvar istočnih vrata, postade nadzornik nad darovima, što se dragovoljno prinosili Bogu, da preuzima prinose Gospodnje i darove presvete.

15 Pod nadzorom njegovim stajali su Eden, Minjamin, Ješua, Šemaja, Amarija i Šekanija po gradovima svećeničkim, da svojim drugovima po redu, starim i mladim, točno razdaju dijelove njihove,

16 Osim u rodopis unesenih muških osoba od tri i više godina, ako su ovi došli k hramu Gospodnjem, kako je to tražio svaki dan, da po dužnosti svojoj izvrše službu svoju po redu.

17 Unesenje svećenika u popis bio je po obiteljima, tako isto Levita, od dvadeset godina i više, po službi njihovoj i po odjelima njihovim.

18 Oni su bili uneseni u popis sa svom svojom malom djecom, sa svojim ženama, sinovima i kćerima, čitavo stanje. Oni su se zauzimali veoma vjerno za svete stvari,

19 I za sinove Aronove, svećenike, u krajevima pašnjaka, što pripadaj u njihovim gradovima, u svakom pojedinom gradu, bile su po imenu označene osobe postavljene za to, da svima muškim osobama između svećenika i svakome unesenom Levitu izručuju dijelove njihove.

20 Tako je postupao Ezekija po svoj zemlji Judinoj i činio, što je bilo pred Gospodom, Bogom njegovim, dobro, pravo i časno.

21 U svemu, što bi preduzimao za službu hrama Božjega, za zakon i zapovijed, da ugodi Bogu, radio je s punom požrtvovnošću, pa je zato imao uspjeh.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)