biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Dvadeset godina bilo je Ahazu, kad postade kralj, i vladao je šesnaest godina u Jerusalemu. On nije činio, što se je dopadalo Gospodu, kao njegov djed David,

2 Nego je hodio putovima kraljeva Izraelovih. Usto je dao saliti likove baalima,

3 Kadio je u dolu sina Hinomova i pustio je, po gadnom običaju pogana, što ih je bio odagnao Gospod ispred sinova Izraelovih, da mu sinovi idu kroz oganj.

4 Prinosio je i žrtve zaklanice i kadio je na visinama i humovima i pod svakim zelenim drvetom.

5 I tako ga dade Gospod, Bog njegov, u ruke kralju Sirijskomu. Ovaj ga pobijedi, zarobi veliko mnoštvo njegovih ljudi i odvede ih u Damask. Još je bio predan u ruke kralju Izraelovu, koji mu nanese težak poraz.

6 Jer Pekah, sin Remalijin, dade poubijati u jedan dan u Judeji sto i dvadeset tisuća ljudi, sve samih hrabrih ratnika; jer su bili ostavili Gospoda, Boga otaca svojih.

7 Osim toga Zikri, hrabri ratnik efraimski, ubi Maaseju, sina kraljeva, upravitelja palače Azrikama i Elkana, Drugoga do kralja.

8 Također zarobiše i odvedoše sinovi Izraelovi od svojih zemljaka dvjesta tisuća žena, dječaka i djevojaka. Usto im zaplijeniše silan plijen, što ga odnesoše u Samariju.

9 Živio je ondje prorok Gospodnji po imenu Oded. On izađe pred vojsku, što se vraćala u Samariju, i reče im: "Samo zato, jer se Gospod, Bog otaca vaših, razgnjevi na Judejce, dade ih on u vaše ruke. A vi među njima počiniste krvoproliće bjesnoćom, koja dopire do neba.

10 I još mislite učiniti djecu Judinu i Jerusalema svojim robovima i robinjama. A ne tereti li i vas grijeh i krivnja prema Gospodu, Bogu vašemu?

11 Zato poslušajte me sada i vratite natrag te zarobljenike, koje zarobiste braći svojoj! Inače doći će na vas težak kazneni sud Gospodnji."

12 Tada ustaše poglavari sinova Efraimovih, naime Azarija, sin Johananov, Berekija, sin Mešilemotov, Ezekija, sin Šalumov, i Amasa, sin Hadlajev, na one, što su se vraćali s vojske,

13 I rekoše im: "Ne smijete ovamo dovesti zarobljenike; jer tim bismo samo naprtili na sebe novu krivnju i grijeh prema Gospodu; vi hoćete da na grijehe i krivnje naše dometnete još nove. A dosta je već velika krivnja naša, Težak bi se gnjev Gospodnji srušio na Izraela."

14 I pustiše ratnici zarobljenike i plijen pred knezovima i svom zajednicom narodnom,

15 I po imenu za to određeni ljudi ustaše, pa se zauzeše za zarobljenike. Oni opskrbiše sve od njih, koji nijesu bili dovoljno odjeveni, odjećom i obućom iz plijena, dadoše im jesti i piti i pomazaše ih. Onda pomogoše svima, koji su bili slabi za hodanje, da uzjaše na magarce, i dovedoše ih u palmov grad Jeriho k zemljacima njihovim. Potom se vratiše u Samariju.

16 U ono vrijeme posla kralj Ahaz kraljevima asirskim, da dobije pomoć od njih.

17 Edomci udariše opet, poraziše Judejce i odvedoše zarobljenike.

18 I Filisteji provališe u gradove po nizini i u južnu zemlju Judinu, osvojiše Bet-Šemeš, Ajalon, Gederot, Soho, Tamnu i Gimzo sa selima njihovim i naseliše se u njima.

19 Jer Gospod ponizi Judu zbog Ahaza, kralja Izraelova, budući da je on bio zaveo Judu u grdna zlodjela i pokazao se nevjeran prema Gospodu,

20 I asirski kralj Tiglat-Pileser izađe proti njemu i pritisnu ga, mjesto da mu pomogne.

21 Premda je Ahaz oplijenio hram Gospodnji, palaču kraljevsku i knezove i sve dao kralju asirskomu, ne pomože mu ništa.

22 A i u vrijeme, kad ga je onaj pritisnuo, ogriješi se kralj Ahaz o Gospoda novom nevjernošću.

23 On je naime žrtvovao bogovima Damaska, koji su ga ipak bili izubijali, a mislio je: "Bogovi kraljeva sirijskih, oni su pomogli njima. Njima ću žrtvovati, da pomognu i meni." Ali su mu oni poslužili samo za to, da u nesreću strovale njega i sav narod Izraelov.

24 I dade Ahaz pokupiti posuđe hrama Božjega i posuđe hrama Božjega porazbijati. Tada zatvori vrata hrama Gospodnjega i postavi žrtvenike po svim uglovima Jerusalema.

25 I u svakom pojedinom gradu Judinu podiže žrtvene uzvisine, da kadi drugim bogovima. Tako je dražio na gnjev Gospoda, Boga otaca svojih.

26 A ostala povijest njegova i svi putovi njegovi, prijašnji i potonji, stoje zapisani u knjizi kraljeva Judinih i Izraelovih.

27 Kad je Ahaz bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u gradu, u Jerusalemu. Ne metnuše ga u grobove kraljeva Izraelovih. Njegov sin Ezekija postade kralj mjesto njega.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)