biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U sedmoj godini pođe Jehojada odvažno na djelo. On se sporazumi sa stotnicima, naime s Azarijom, sinom Jerohamovim, s Išmaelom, sinom Johananovim, s Azarijom, sinom Obedovim, Maasejom sinom Adajevim i s Elišafatom, sinom Zikrijevim.

2 Oni prođoše zemlju Judinu i pozvaše na skupštinu Levite iz svih gradova Judinih i obiteljske poglavare u Izraelu, Oni dođoše u Jerusalem.

3 Sva skupština učini u hramu Božjem savez s kraljem. Pritom im reče Jehojada: "Evo, sin kraljev bit će kralj, kao što je odredio Gospod za potomke Davidove.

4 A vi učinite ovo: Trećina vas, koji odlazite u subotu, - svećenici i Leviti - neka služe kao vratari na pragovima;

5 Trećina neka zaposjedne palaču kraljevsku, trećina vrata Jesodova, a sva vojska trijemove hrama Gospodnjega!

6 Ipak u hram Gospodnji ne smije nitko stupiti osim svećenika i Levita, što služe, Ovi smiju unići, jer su posvećeni. A sav ostali narod neka se čuva Gospoda!

7 Leviti neka onda opkole kralja, svaki s oružjem u ruci! Tko prodre u hram, neka se pogubi! Oni imaju pratiti kralja, kada dolazi i kada odlazi."

8 Leviti i svi Judejci učiniše tada točno onako, kako je bio naredio svećenik Jehojada Svaki uze svoje ljude, one, koji odlaze u subotu, i one, koji dolaze u subotu; jer svećenik Jehojada nije bio otpustio odjela.

9 Svećenik Jehojada dade onda stotnicima koplja, štitiće i štitove, što su bili pripadali kralju Davidu i što su se nalazili u hramu Božjem.

10 Tada on postavi unaokolo sav narod, i to svakoga sa kopljem u ruci, od južne strane hrama do sjeverne strane hrama između žrtvenika i hrama, gdje je bio kralj.

11 Tada izvedoše sina kraljeva i metnuše na njega zlatni vijenac i svjedočanstvo. Tako ga učiniše kraljem, Jehojada i sinovi njegovi pomazaše ga i povikaše: "Živio kralj!"

12 Kad je Atalija čula viku naroda, koji se stjecao i klicao kralju, dođe k narodu u hram Gospodnji.

13 Ovdje vidje kralja gdje stoji na svojemu sjedištu kod ulaza i uz kralja stotnike i trubače, a sav se narod radovao i trubio u trube, i pjevači s glazbalima davali znak za klicanje. Tada razdrije Atalija haljine svoje i povika: "Izdaja, izdaja!"

14 A svećenik Jehojada pozva stotnike, zapovjednike četa i zapovjedi im: "Izvedite je između redova iz hrama! Tko pođe za njom, neka se pogubi mačem!" Svećenik je naime bio naredio, neka se ona ne pogubi u hramu Gospodnjem.

15 Načiniše joj mjesto, i kad je došla do vrata konjskih kod palače kraljevske, tamo je ubiše.

16 Nato Jehojada učini savez između Gospoda, svega naroda i kralja, da će biti narod Gospodnji.

17 Sav narod otide k hramu baalovu i razori ga. Njegove žrtvenike i likove razrušiše posve i ubiše baalova svećenika Matana pred žrtvenicima.

18 Potom namjesti Jehojada stražu kod hrama Gospodnjega pod upravom svećenika i Levita, što ih je David bio porazdijelio u redove za hram Gospodnji, da prinose Gospodu žrtve paljenice, kao što je propisano u zakonu Mojsijevu, uz radosno klicanje i pjesme po naredbi Davidovoj.

19 I postavi vratare na vratima hrama Gospodnjega, da ne bi unišao niti jedan, tko bi bio bilo kako nečist.

20 Tada pusti da krenu stotnici, dostojanstvenici i ostali, koji su upravljali narodom, i sav narod zemlje, i izvede kralja iz hrama Gospodnjega. Uđoše kroz gornja vrata u palaču kraljevsku i posadiše kralja na kraljevsko prijestolje.

21 Sav se je narod u zemlji radovao, i grad ostade miran. A Ataliju su bili mačem ubili.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)