biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Jošafat, kralj Judin, vrati se čitav i zdrav kući u Jerusalem.

2 Tada stupi preda njega vidjelac Jehu, sin Hananijev, i reče kralju Jošafatu: "Zar si morao pružiti pomoć bezbožniku i ljubav iskazati onima, koji mrze na Gospoda? Zato je pao na te gnjev Gospodnji.

3 Ali se našlo i dobra na tebi: Istrijebio si drvene likove aštarte iz zemlje i upravio B srce svoje na to, da vjerno služiš Bogu."

4 Jošafat ostade tada u Jerusalemu, Obilazio je opet narod od Beeršebe do gore Efraimove i privodio ih natrag Gospodu, Bogu otaca njihovih.

5 I postavi suce u zemlji, u svim tvrdim gradovima Judinim, u svakom gradu.

6 Reče sucima: "Gledajte dobro, što činite, jer ne sudite po nalogu ljudi, nego po nalogu Gospoda. On je kod vas nazočan, kad sudite.

7 Zato neka bude strah Gospodnji u vama! Idite oprezno na rad, jer u Gospoda, Boga našega, nema nepravde, niti on gleda tko je tko, niti prima mita."

8 I u Jerusalemu postavi Jošafat neke Levite, svećenike i poglavare obiteljske sinova Izraelovih za sud Gospodnji i za pravne raspre. Oni su stanovali u Jerusalemu.

9 On m dade ovaj naputak: "Ovako ćete raditi: u strahu Gospodnjem, sa svom vjernosti i srcem iskrenim

10 U svakoj parnici, što se iznese pred vas od braće vaše, što stanuju po gradovima svojim, ticalo se to umorstva, zakona, zapovijedi, uredaba ili prava, imate ih poučiti, da se ne ogriješe o Gospoda, i da ne padne gnjev njegov na vas i na braću vašu. Tako morate raditi, da ne sagriješite.

11 Veliki svećenik Amarija bit će predstojnik vaš u svim poslovima Gospodnjim, i Zebadija, sin Išmaelov, knez kuće Judine, u svim poslovima kraljevim. Kao činovnici stoje vam na službu Leviti. Pođite hrabro na posao! Gospod je s dobrima."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)