biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Mjesto njega postade kralj njegov sin Jošafat. On se naoruža proti Izraelu.

2 Ponamješta vojsku po svim tvrdim gradovima Judinim i posade po zemlji Judinoj i po gradovima Efraimovim, što ih je bio osvojio njegov otac Asa.

3 I bio je Gospod s Jošafatom, jer je hodio putovima, kojima je prije bio išao njegov djed David, i nije služio baalima,

4 Nego je štovao Boga svojega djeda, po njegovim zapovijedima hodio i nije činio kao sinovi Izraelovi.

5 Zato dade Gospod da ojača kraljevstvo u ruci njegovoj. Sav Juda prinosio je darove Jošafatu, te je imao veliko blago i slavu.

6 Jer je njemu na putu Gospodnjem porasla srčanost, odstrani on i uzvisine i aštarte u Judi.

7 U trećoj godini svojega vladanja posla svoje vrhovne činovnike Ben-Haila, Obadiju, Zahariju, Netanela i Mikaju, da poučavaju u gradovima Judinim,

8 I s njima Levite Šemaju, Netaniju, Zebadiju, Asahela, Šemiramota, Jonatana, Adoniju, Tobiju i Tobadoniju, Levite, i s njima svećenike Elišamu i Jorama.

9 Ovi su poučavali u Judi imajući uza se knjigu zakona Gospodnjega. Obilazili su sve gradove Judine i učili narod.

10 Velik strah dođe na sva kraljevstva po zemljama oko Jude, te se ne usudiše ratovati s Jošafatom.

11 Filisteji su donosili Jošafatu darove i srebro kao danak. I Arapi su mu dogonili stoke po sedam tisuća i sedam stotina ovnova i po sedam tisuća i sedam stotina jaraca.

12 Tako je postajao Jošafat sve jači i moćniji. Sagradi u Judi kule i gradove za spremišta.

13 U gradovima Judinim imao je mnogo blago, a u Jerusalemu četu hrabrih ratnika.

14 Ovo je broj njihov po obiteljima: Judi su pripadali kao tisućnici: Vojskovođa Adnah s tri stotine tisuća hrabrih ratnika,

15 Uz njega vojskovođa Johanan s dvjesta i osamdeset tisuća ljudi;

16 Uz njega Amasija, sin Zikrijev, koji se je bio dragovoljno posvetio Gospodu, s dvjesta tisuća hrabrih ratnika,

17 Benjaminu su pripadali hrabri ratnik Eliada s dvjesta tisuća ljudi, koji su bili naoružani lukom i štitom;

18 Uz njega Jehozabad sa sto i osamdeset tisuća za rat naoružanih ljudi.

19 Ovi su služili kralju, osim onih, što ih je bio ponamještao kralj po tvrdim gradovima u svoj zemlji Judinoj.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)