biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U osamnaestoj godini kraljevanja Jeroboamova postade Abija kralj nad Judom.

2 On je vladao tri godine u Jerusalemu. Njegova se mati zvala Mikaja, kći Uriela iz Gibee. Između Abija i Jeroboama bio je rat.

3 Abija otvori boj s vojskom hrabrih ratnika od četiri stotine tisuća izabranih ljudi, jeroboam postavi se u bojni red naprema njemu s osam stotina tisuća izabranih, hrabrih ljudi.

4 Tada stade Abija gore na brdo Zemaraim, što leži u gori Efraimovoj, i povika: "čujte me, Jeroboame i svi sinovi Izraelovi!

5 Zar doista nijeste morali znati, da je Gospod, Bog Izraelov, predao kraljevstvo nad Izraelom na vječna vremena Davidu i potomcima njegovim na temelju zavjeta osoljenoga?

6 Ali Jeroboam, sin Nebatov, sluga Salomona sina Davidova, ustade i pobuni se proti gospodaru svojemu,

7 I skupiše se oko njega ljudi praznovi i nevaljali i Roboama, sina Salomonova, posve dobiše u svoju vlast Jer je Roboam bio premlad i nije bio svoj, da bi im se mogao oduprijeti.

8 I vi sad mislite, da se možete oprijeti kraljevstvu Gospodnjemu, koje je u rukama potomaka Davidovih, jer vas je mnogo i imate kod sebe zlatne teoce, koje vam je Jeroboam učinio za bogove.

9 Nijeste li otjerali svećenike Gospodnje, potomke Aronove, i Levite i načinili sebi svećenike kao narodi drugih zemalja? Svaki, koji je došao s juncem ili sa sedam ovnova, da se posveti, postao je svećenik onima, koji nijesu bogovi,

10 Ali naš Bog jest Gospod. Mi nijesmo otpali od njega, a kao svećenici služe Gospodu potomci Aronovi, i Leviti obavljaju službu.

11 Oni prinose Gospodu jutrom i večerom žrtve paljenice i miomirisan kad, meću kruhove postavljene na što od čistoga zlata i pale svako veče zlatni svijećnjak sa žišcima njegovim, jer mi držimo zakon Gospoda, Boga svojega. A vi ga ostaviste.

12 Čujte, s nama, nama je na čelu Bog i svećenici njegovi s trubama glasnim, da zatrube proti vama. Sinovi Izraelovi! Ne borite se proti Gospodu, Bogu otaca svojih, jer nećete imati uspjeha.

13 Ali Jeroboam zavede zasjedu, da im zađu za leđa. Tako su Judejcima bili sprijeda jedni, a s leđa zasjeda.

14 I kad se obazreše Judejci, a to boj i sprijeda i straga, Oni povikaše Gospodu. Svećenici zatrubiše u trube,

15 I Judejci podigoše ratnu viku. Kad Judejci podigoše ratnu viku, razbi Bog Jeroboama i svega Izraela pred Abijom i Judom.

16 Sinovi Izraelovi pobjegoše od Judejaca, i dade ih Bog njima u ruke.

17 Abija i ljudi njegovi nanesoše im velik poraz. Pet stotina tisuća odabranih ljudi pade od Izrael.

18 Tako su onda bili poniženi sinovi Izraelovi, a Judejci prevladaše; jer su se bili oslonili na Gospoda, Boga otaca svojih.

19 Abija je progonio Jeroboama i oduzeo mu više gradova, naime Betel, Ješanu i Efron sa selima njihovim.

20 Jeroboam, dokle je živio Abija, ne oporavi se više. Gospod ga udari, te umrije.

21 A Abija postade moćan. On uze sebi četrnaest žena. One mu rodiše dvadeset i dva sina i šesnaest kćeri.

22 Ostala povijest Abijina, njegova preduzeća i djela zapisana su u zapiscima proroka Ida.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)