biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad je Roboam bio utvrdio svoju vlast i osigurao svoju moć, otpade on i sav Izrael s njim od zakona Gospodnjega.

2 Tada u petoj godini kraljevanja Roboamova izađe kralj Šišak od Egipta proti Jerusalemu - jer su oni nevjerno radili proti Gospodu -

3 S tisuću i dvije stotine kola i sa šezdeset tisuća konjanika. Nije bilo broja vojsci, što dođe s njim iz Egipta: Libijaca, Sukijaca i Etiopljana.

4 On osvoji utvrde u Judi i dođe do Jerusalema.

5 Tada dođe prorok Šemaja k Roboamu i knezovima Judinim, koji su se bili pred Šišakom povukli u Jerusalem, i reče im: "Ovako veli Gospod: Vi ostaviste mene, zato i ja ostavljam vas u ruke Šišaku."

6 Tada se poniziše knezovi Izraelovi i kralj i rekoše: "Gospod je pravedan,"

7 Kad vidje Gospod, da su se ponizili, dođe riječ Gospodnja Šemaji ovako: "Ponizili su se. Neću ih uništiti, nego ću im dati nešto izbavljenja, tako da se ne izlije sva moja jarost na Jerusalem preko Šišaka.

8 Ali će mu biti sluge, da upoznaju razliku između službe meni i službe kraljevstvima zemaljskim."

9 I tako izađe kralj Šišak od Egipta proti Jerusalemu i ugrabi blago u hramu Gospodnjem i blago palače kraljevske. Sve on uze. Ugrabi i zlatne štitove, što ih je bio dao načiniti Salomon.

10 Na njihovo mjesto dade kralj Roboam načiniti mjedene štitove i povjeri ih pažnji starješina nad tjelesnim stražarima, što su stražili na ulazu u palaču kraljevsku.

11 Kadgod bi kralj išao u hram Gospodnji, dolazili su tjelesni stražari i nosili ih, a onda ih opet donosili natrag u stražarnicu tjelesnih stražara.

12 Jer se je bio ponizio, odvrati se od njega gnjev Gospodnji, da ga posve ne uništi, jer je i na Judi bilo još nešto dobra.

13 Tako se je utvrdio kralj Roboam opet u Jerusalemu i vladao je dalje. Imao je Roboam četrdeset i jednu godinu, kad postade kralj, i vladao je sedamnaest godina u Jerusalemu, gradu, koji je bio izabrao Gospod između svih gradova Izraelovih, da ondje namjesti ime svoje. Njegova se mati zvala Naama i bila je Amonka.

14 A on je činio zlo, jer nije upravio srce svoje na to, da vjerno služi Gospodu.

15 Povijest Roboamova, prijašnja i potonja, zapisana je u povijesti proroka Šemaje i vidioca Ida. Ratovi između Roboama i Jeroboama trajali su cijelo vrijeme.

16 Kad je Roboam bio počinuo kod otaca svojih, bio je pokopan u gradu Davidovu. Njega naslijedi na prijestolju njegov sin Abija,Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)