biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Čim Roboam dođe u Jerusalem, podiže kuću Judinu i Benjaminovu, sto i osamdeset tisuća odabranih ratnika, da zavojšte na Izraela, da natrag dobiju kraljevstvo za Roboama.

2 Tada dođe riječ Gospodnja Šemaji, čovjeku Božjemu, ovako:

3 "Javi Roboamu, sinu Salomonovu, kralju Judinu, i svim sinovima Izraelovim u Judi i Benjaminu ovo:

4 Ovako veli Gospod: "Ne izlazite i ne bijte se s braćom svojom! Svaki neka se vrati svojoj kući, jer sam ja naredio tako da bude." Oni poslušaše zapovijed Gospodnju, vratiše se i ne otidoše proti Jeroboamu.

5 Tako ostade Roboam u Jerusalemu i dade sagraditi tvrde gradove u zemlji Judinoj.

6 Sagradi gradove tvrde Betlehem, Etam, Tekou,

7 Bet-Zur, Sokoh, Adulam,

8 Gat, Marešu, Zif,

9 Adoraim, Lakiš, Azeku,

10 Zorah, Ajalon i Hebron,

11 I učini od njih jake tvrđave, namjesti nad njima zapovjednike i postavi u njih spremišta za hranu, ulje i vino,

12 I u svaki grad štitove i koplja. Tako ih učini veoma jakima i držao je Judu i Benjamina čvrsto u svojoj ruci.

13 Svećenici i Leviti iz svega Izraela nađoše se kod njega iz svih krajeva svojih

14 Leviti naime ostaviše pašnjake svoje i posjed svoj i iseliše se u Judu i Jerusalem, jer ih je Jeroboam sa sinovima svojim bio skinuo kao svećenike Gospodnje

15 I postavio sebi svećenike za službu na visinama, za jarce i telad, što ih je načinio.

16 Njima se pridružiše iz svih plemena Izraelovih oni, koji su iskrenim srcem štovali Gospoda, Boga Izraelova. Oni dođoše u Jerusalem da žrtvuju Gospodu, Bogu otaca svojih.

17 Tako utvrdiše kraljevstvo Judino i učvrstiše Roboama, sina Salomonova, u njegovoj vlasti za tri godine; jer za tri godine hodili su putovima Davidovim i Salomonovim.

18 Roboam uze sebi za žene Mahalatu, kćer Jerimota, sina Davidova, i Abihailu, kćer Eliaba, sina Jesejeva.

19 Ova mu rodi sinove Jeuša Šemarju i Zahama.

20 Poslije nje oženi se Maakom, kćerju Absalomovom. Ova mu rodi Abiju, Ataja, Zizu i Šelomita.

21 Roboam je ljubio Maaku, kćer Absalomovu, većma negoli sve druge svoje žene i inoče. On je naime bio uzeo osamnaest žena i šezdeset inoča, koje mu rodiše dvadeset i osam sinova i šezdeset kćeri.

22 Tada Roboam postavi Abiju, sina Maakina, obiteljskim poglavarom, knezom među braćom njegovom; jer ga je htio učiniti kraljem.

23 I mudro pritom radeći razmjesti sve sinove svoje po svim krajevima Judinim i Benjaminovim, po svim tvrdim gradovima, i dade im hrane izobilja i isprosi im mnogo žena.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)