biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Roboam otide u Šekem, jer se je u Šekemu bio skupio sav Izrael, da ga učini kraljem.

2 Potom primi vijest Jeroboam, sin Nebatov. On je naime još bio u Egiptu, kamo je bio morao pobjeći od kralja Salomona. Nato se vrati Jeroboam iz Egipta.

3 I poslaše tamo i dadoše ga dozvati. Tako dođe Jeroboam i sav Izrael i dojaviše Roboamu ovo:

4 "Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram. Olakšaj nam sada ti tvrdu službu oca svojega i teški Jaram, Što ga je metnuo na nas, i mi ćemo ti biti podložni!"

5 On im odgovori: "Do tri dana dođite opet k meni!" Tada se udalji narod.

6 I kralj Roboam posvjetova se sa starim ljudima, što su bili služili njegovu ocu Salomonu, dok je bio živ, i upita: "Što mi svjetujete da odgovorim tim ljudima?"

7 Oni mu odgovoriše: "Ako danas udovoljiš tim ljudima, njima se prilagodiš i prijateljski im odgovoriš, oni će ti biti zauvijek podložni."

8 Ali se on ne osvrnu na savjet, što mu ga dadoše starci, nego se posvjetova s mladim ljudima, koji su bili odrasli s njim i morali su ga pratiti.

9 On ih upita: "Što mi svjetujete da odgovorim tim ljudima, koji su zahtijevali od mene: Olakšaj jaram, što ga je metnuo na nas tvoj otac?"

10 Mladi ljudi, koji su bili odrasli s njim, odgovoriše mu ovo: "Ovako ćeš odgovoriti tim ljudima, koji ti rekoše: Tvoj je otac metnuo na nas težak jaram, olakšaj ti naš jaram! Odgovori im: Moj je mali prst deblji od bedara oca mojega.

11 Eto, otac vam je moj naprtio težak jaram. Ja ću vaš jaram učiniti još težim. Otac vas je moj šibao bičevima Ja ću vas krotiti štipavcima."

12 Kad Jeroboam i sav narod dođoše opet treći dan k Roboamu, kako je to bio zapovjedio kralj rekavši: "Dođite opet k meni do tri dana!",

13 Tada im kralj oštro odgovori, jer se kralj Roboam ne osvrnu na savjet staraca.

14 Kako ga svjetovaše mladi ljudi, odgovori im: "Moj vam je otac naprtio težak jaram. Ja ću vaš jaram učiniti još težim. Otac vas je moj šibao bičevima. Ja ću vas krotiti štipavcima."

15 Tako kralj ne usliši naroda, jer je Bog bio tako uredio, da Gospod ispuni svoje obećanje, što ga je preko Ahije Šilonjanina bio dao Jeroboamu, sinu Nebatovu.

16 Kad vidje sav Izrael, da ih kralj neće uslišiti, odgovori narod kralju ovo: "Kakav dio mi imamo s Davidom? Mi nemamo baštine sa sinom Jesejevim. Kući, sinovi Izraelovi! Sad gledaj svoju kuću, Davide!" Tako otide sav Izrael kući.

17 Roboam je vladao samo još nad sinovima Izraelovim, koji su stanovali u gradovima Judinim.

18 Kad kralj Roboam posla Adorama, nadzornika nad rabotnim radnjama, sav ga Izrael zasu kamenjem i ubi. Kralj Roboam mogao je upravo još skočiti na svoja kola i pobjeći u Jerusalem.

19 Tako otpade Izrael od kuće Davidove do današnjega dana.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)