biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Nato poče Salomon graditi hram Gospodnji u Jerusalemu na brdu Moriju, koje je već bilo izabrano od njegova oca Davida, na mjestu, koje je bio za to odredio David, na gumnu Jebusejina Ornana.

2 Drugoga dana drugoga mjeseca u četvrtoj godini vladanja svojega poče on graditi.

3 Ove mjere postavi Salomon za temelj kod gradnje hrama Božjega: "dužina je bila šezdeset lakata po staroj mjeri, i širina dvadeset lakata.

4 Trijem pred širinom glavnoga prostora hrama bio je dvadeset lakata dug i sto i dvadeset lakata visok, Dade ga u unutrašnjosti prevući čistim zlatom.

5 Veliki prostor obloži daskama čempresovim, prevuče ga čistim zlatom i ozgo napravi palme i cvjetne lance.

6 I obloži hram, da ga nakiti, kamenjem dragim. Zlato je bilo zlato iz Parvaima.

7 Tako prevuče zlatom hram, grede, pragove, zidove i vrata, i dade na zidovima urezati kerubine.

8 Tada dade načiniti prostor za Svetinju nad svetinjama. Dužina njegova bila je prema širini hrama dvadeset lakata, isto tako širina dvadeset lakata. Prevuče ga čistim zlatom u vrijednosti od šest stotina talenata.

9 Vrijednost klina bila je pedeset šekela zlata. I gornje sobe prevuče zlatom.

10 U unutrašnjosti Svetinje nad svetinjama dade načiniti u kiparskom radu dva kerubina i prevuče ih zlatom.

11 Krila kerubina imala su dužinu od dvadeset lakata. Pet lakata dugo krilo jednoga kerubina doticalo je zid hrama, i drugo isto tako pet lakata dugo krilo doticalo je krilo drugoga kerubina.

12 Tako je isto dopiralo jedno pet lakata dugo krilo drugoga kerubina do na zid prostora i drugo pet lakata dugo krilo do na krilo prvoga kerubina.

13 Krila tim kerubinima bila su raširena na dvadeset lakata. Oni su stajali uspravo na nogama, i lice im je bilo okrenuto prema glavnome prostoru.

14 Zavjese pred njima dade načiniti od modroga i crvenoga grimiza, od grimiza i finoga lana i po njemu napraviti kerubine.

15 Pred hramom dade načiniti dva stupa, trideset i pet lakata duga. Oglavlje ozgo na njima imalo je pet lakata.

16 Tada dade načiniti lance cvjetne kao u hramu i metnuti ih ozgo na stupove; i dade načiniti što šipaka i objesiti ih na lance.

17 Stupove dade postaviti pred hramom, jedan s desne strane, a drugi s lijeve. Desni nazva Jakin, a lijevi BoazBiblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)