biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Salomon je bio izdao zapovijed, da se sagradi hram imenu Gospodnjemu i kraljevska palača njemu samomu.

2 I odbroji Salomon sedamdeset tisuća nosilaca i osamdeset tisuća, koji će tesati u gori, i tri tisuće i šest stotina nadzornika nad njima.

3 Nato poruči Salomon kralju tirskome Hiramu: "Ti si mojemu ocu Davidu iskazao dobrotu, da mu pošlješ drva cedrovih, te je mogao sebi za stan sagraditi palaču.

4 Ja namjeravam sagraditi hram imenu Gospoda, Boga svojega, i posvetiti mu ga, da se kadi pred njim kadom mirisnim, da se postavljaju redovito hljebovi, i da se svako jutro i veče, u subote, mjesece mlađake i blagdane Gospoda, Boga našega, prinose žrtve paljenice, kako je to propis u Izraelu za vječna vremena.

5 Hram, koji ću graditi, ima da bude velik, jer je Bog naš veći od svih bogova.

6 Ali tko može njemu da sagradi kuću, kad ga nebo i najviše nebo ne može da obuhvati? Tko sam ja, da bih mu mogao sagraditi hram? Ipak samo, da se žrtva pred njim spali.

7 Pa pošlji mi sad čovjeka, koji umije da izradi radove u zlatu, srebru, mjedi, gvožđu, crvenom grimizu, grimizu i modrom grimizu! On ima i u tom biti vješt da izvede rezbarije s umjetnicima, koje imam kod sebe u Judeji i u Jerusalemu i koje je već namjestio moj otac David.

8 Pošlji mi i drva cedrovih, čempresa i sandalovine s Libanona, jer znam, da ljudi tvoji umij u sjeći drva na Libanonu. Moje će sluge zajedno raditi s tvoj ima.

9 Mora se naime meni pripraviti veoma mnogo drva, jer kuća, što ću je graditi, ima da bude izvanredno velika.

10 Evo, poslenicima, što će sjeći drva, ljudima tvojim za hranu njihovu dat ću dvadeset tisuća kora pšenice, dvadeset tisuća kora ječma, dvadeset tisuća bata vina i dvadeset tisuća bata ulja."

11 Hiram, kralj tirski, posla Salomonu ovaj pismeni odgovor: "Jer Gospod ljubi svoj narod, zato te postavi kraljem nad njim."

12 I Hiram je nastavio: "Neka je blagoslovljen Gospod, Bog Izraelov, koji je stvorio nebo i zemlju, što je dao kralju Davidu sina puna mudrosti, razboritosti i uviđavnosti, koji će graditi hram Gospodu i kraljevsku palaču sebi!

13 Šaljem ti dakle čovjeka mudra, u umjetnosti vješta, majstora Hurama,

14 Sina neke Danovke. Njegov je otac bio Tirac. On se razumije u radove u zlatu, srebru, mjedi, gvožđu, kamenu, drvetu, crvenom i modrom grimizu, finom lanu i grimizu. On može urezati rezbariju svake vrste i izvesti svaki umjetni rad, što mu se dadne, u društvu s umjetnicima tvojim i s umjetnicima mojega gospodara, tvojega oca Davida.

15 Neka dakle moj gospodar pošlje pšenicu, ječam, ulje i vino slugama svojim, kao što je obećao!

16 A mi ćemo nasjeći drva na Libanonu, koliko trebaš, i dovesti ih u splavovima na moru u Jopu. Ti ih onda daj odnijeti u Jerusalem!"

17 Tada Salomon podiže sve strance u Izraelu po brojenju, što ga je bio učinio njegov otac David. Bilo ih je sto i pedeset i tri tisuće i šest stotina.

18 Od njih odredi sedamdeset tisuća za nosioce, osamdeset tisuća za tesače u planini i tri tisuće i šest stotina za nadzornike, koji će ljude dizati na rad.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)