biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Potom reče kralj David svoj zajednici: "Moj sin Salomon, jedini, kojega je Bog izabrao, još je mlad i nježan, a djelo je veliko, jer nije za čovjeka određen ovaj dvor, nego za Boga, Gospoda.

2 I ja svom snagom svojom pripravih za hram Boga svojega zlata za sudove zlatne, srebra za srebrne, mjedi za mjedene, gvožđa za gvozdene i drva za drvene, kamena oniksova i crnosjajna i šarolika kamenja za okvire i drugoga dragoga kamenja svake vrste i mramora izobilja.

3 I još iz ljubavi prema hramu Boga mojega ono, što imam u vlastitom posjedu zlata i srebra, dat ću, osim svega toga, što sam već pripravio za svetu kuću:

4 Tri tisuće zlatnih talenata od ofirskoga zlata i sedam tisuća talenata čistoga srebra, da se tim oblože zidovi hramskim prostorijama,

5 I za zlatno i srebrno posuđe svake vrste i za sve radove ruku umjetničkih. A tko je još spreman da koji dar daruje za Gospoda?"

6 l Tada darovaše dragovoljno obiteljski poglavari, knezovi plemena Izraelovih, tisućnici i stotnici i činovnici u službi kraljevoj.

7 Oni dadoše za gradnju hrama Božjega pet tisuća talenata zlata, deset tisuća drahmi, deset tisuća talenata srebra, osamnaest tisuća talenata mjedi i sto tisuća talenata gvožđa.

8 Tko je imao dragoga kamenja, predade ga za blago hrama Gospodnjega Geršonovcu Jehielu.

9 Narod se je radovao dragovoljnim darovima, jer su pobožnim srcem dragovoljno prinosili Gospodu darove svoje. I kralj David radovao se veoma.

10 I blagoslovio je David Gospoda pred svom zajednicom. David je molio: "Blagoslovljen neka si, Gospode, Bože oca Izraela, odvijeka dovijeka!

11 Tvoja je, Gospode, veličina, moć, slava, hvala i visost, jer tvoje je sve na nebu i na zemlji. Tvoje je, Gospode, gospodstvo, i ti se uzdižeš kao Gospod nada sve.

12 Bogatstvo i čast dolaze od tebe, i ti si vladar nad svim. U tvojoj je ruci snaga i moć i u tvojoj je vlasti da učiniš velikim i moćnim kogagod hoćeš.

13 I zahvaljujemo ti, Bože naš, i častimo ime tvoje slavno.

14 A tko sam ja, i što je narod moj, da smo mogli u takovoj množini prinijeti svojih darova? Ne, od tebe dolazi sve, i iz tvoje ruke darovasmo tebi.

15 Ta mi smo samo tuđini i gosti pred tobom kao svi oci naši: Kao sjena dani su našega života na zemlji i bez nadanja.

16 Gospode, Bože naš, sve ovo blago, što ga pripravismo, da ti sagradimo kuću za sveto ime tvoje, dolazi iz tvoje ruke, i sve je to tvoje

17 Ali ja znam, Bože moj, da ti ispituješ srca i da voliš iskrenost. I tako ja sve ovo darovah iskrenim srcem i s radošću vidjeh, kako ti je ovaj narod tvoj darivao darove.

18 Gospode, Bože naših otaca Abrahama, Izaka i Izraela, uzdrži uvijek u srcu naroda svojega takvo mišljenje i volju takvu i upravljaj srce njihovo k sebi!

19 Podaj mojemu sinu Salomonu poslušno srce, da drži tvoje zapovijedi, tvoje odredbe i zakone, i da čini sve to i sagradi sjajnu kuću, koju sam pripravio!"

20 Tada reče David svoj zajednici: "Blagoslivljajte Gospoda, Boga svojega!" I sva je zajednica blagoslivljala Gospoda, Boga otaca svojih. Oni se nakloniše i baciše se ničice pred Gospodom i pred kraljem.

21 Zaklaše Gospodu žrtve i drugo jutro prinesoše Gospodu žrtve paljenice: "tisuću junaca, tisuću ovnova, tisuću janjaca s naljevima njihovim, osim toga žrtava zaklanica mnogo za sav narod Izraelov.

22 Jeli su i pili su onaj dan pred Gospodom u velikoj radosti. Tada učiniše Salomona, sina Davidova, po drugi put kraljem i pomazaše njega Gospodu za kneza, a Sadoka za svećenika

23 Tako je sjedio Salomon kao kralj na prijestolju Gospodnjem na mjesto svojega oca Davida, i imao je sreću. Sav ga je Izrael slušao.

24 Svi knezovi i junaci i svi sinovi kralja Davida podvrgoše se kralju Salomonu.

25 Gospod dade, te Salomon dođe do veoma visokog ugleda kod svega Izraela i podijeli mu tako sjajno kraljevanje, kako to nije bio imao prije njega niti jedan kralj nad Izraelom.

26 David, sin Jesejev, bio je vladao nad svim Izraelom.

27 A vremena, za koje je bio kralj nad Izraelom, bilo je četrdeset godina U Hebronu je vladao sedam godina, u Jerusalemu trideset i tri godine.

28 On umrije u visokoj starosti, bogat danima života, imovinom i čašću. Njegov sin Salomon postade kralj mjesto njega.

29 Povijest kralja Davida, prijašnja i potonja, zapisana je u povijesti vidioca Samuela i u povijesti proroka Natana i u povijesti vidioca Gada,

30 Sa svim njegovim kraljevanjem, pobjedama njegovim i događajima, što prođoše preko njega i Izraela i preko svih drugih kraljevina zemaljskih.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)