biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 David skupi u Jerusalemu sve odlične Izraelce, naime plemenske knezove, poglavare redova, što su stajali u službi kraljevoj, tisućnike i stotnike, upravitelje svega imanja i stada kralja i sinova njegovih i dvorane, junake i sve ljude ratnike valjane.

2 Tada se diže kralj sa svojega sjedala i reče: "Čujte me, braćo moja i narode moj! Ja sam bio sam naumio da sagradim dom za kovčeg zavjeta Gospodnjega i za podnožje nogama Boga našega. Ja sam učinio i priprave za gradnju.

3 Ali mi Bog reče: "Nećeš ti graditi kuće imenu mojemu; jer si ratnik i krv si prolijevao.

4 Mene je Gospod, Bog Izraelov, bio izabrao iz sve kuće oca mojega, da budem kralj nad Izraelom dovijeka, jer Judu izabra za kneza i u plemenu Judinu kuću oca mojega, i nađe za dobro, da između sinova oca mojega učini mene kraljem nad svim Izraelom.

5 A između svih sinova mojih - jer Gospod mi dade mnogo sinova - izabra mojega sina Salomona, da zasjedne prijestolje kraljevstva Gospodnjega nad Izraelom.

6 On mi reče: Tvoj sin Salomon sagradit će kuću moju i trijemove moje, jer njega izabrah sebi za sina njemu ću biti otac.

7 Zauvijek podignut ću kraljevstvo njegovo, ako ovako, kako je to danas, bude stajao na tom, da izvršuje moje zapovijedi i zakone.

8 I sada opominjem vas pred očima svega Izraela, pred zajednicom Gospodnjom, i pred ušima Boga našega: "Držite brižno sve zapovijedi Gospoda, Boga svojega, da ostanete u posjedu ove lijepe zemlje i da je ostavite u baštinu potomcima svojim za sva vremena!

9 A ti, sine moj Salomone, drži s Bogom oca svojega i služi mu cijelim srcem i dušom dragovoljnom; jer Gospod ispituje sva srca i zna svaku pomisao i želju! Ako ga budeš tražio, on će dati da ga nađeš. Ako li ga ostaviš, odbacit će te zauvijek.

10 Pa vidi sada, da te je Gospod izabrao, da mu sagradiš kuću za svetinju pođi na posao odvažno!"

11 Potom predade David svojemu sinu Salomonu sliku od trijema i njegovih prostorija, od riznica, gornjih soba i nutarnjih prostorija, i od prostora za pomirilište,

12 Tako isto sliku svega, što je bio smislio: "liku od trijemova u hramu Gospodnjem i od ćelija unaokolo, sliku od riznica kuće Božje i od riznica za svete darove,

13 Nadalje sliku za redove svećeničke i levitske i za poslužne poslove u hramu Gospodnjem i za sve posuđe za službu u hramu Gospodnjem.

14 Zlata mu predade toliko, koliko je trebalo za svaki pojedini sud u službi Božjoj, tako isto srebra za sve srebrno posuđe,

15 Nadalje koliko mu je trebalo novaca za svijećnjake zlatne i za njihove žiške zlatne, po određenoj težini njihovoj; isto tako koliko mu je trebalo srebra za razne srebrne svijećnjake i žiške prema njihovoj težini i potrebi;

16 Nadalje koliko mu je trebalo zlata za stolove kruhova postavljenih, za svaki pojedini što, i srebro za stolove srebrne,

17 Čistoga zlata za viljuške, škropionice i kotliće, za razne vrčeve zlatne, po težini njihovoj, i za razne vrčeve srebrne, po težini njihovoj;

18 Nadalje čistoga zlata za žrtvenik kadioni, po težini. I sliku od kola predade mu, naime od kola zlatnih kerubina, koji raširenim krilima prekrivaju kovčeg zavjeta Gospodnjega,

19 "O svemu tome," reče David, "o svim radovima za izvedbu te građevne osnove poučio me je Gospod pismom iz ruke njegove."

20 Tada reče David svojemu sinu Salomonu: "Pođi na posao odvažno i jako! Ne boj se i ne plaši se, jer Bog Gospod, Bog moj bit će s tobom. On te neće ostaviti, dok se ne dovrše svi radovi za službu u hramu Gospodnjem.

21 Već su spremni redovi svećenički i levitski za svu službu u hramu Božjem. Imaš uza se za svaki posao ljudi, koji su voljni i vješti svakoj službi. I knezovi i sav narod stoje ti uvijek na službu."Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)