biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Redovi vratara bili su: od sinova Korahovih bio je Mešelemja, sin Korahov, između sinova Asafovih.

2 Sinovi Mešelemjini bili su Zaharija, prvorođenac, Jediael drugi, Zebadija treći, Jatniel četvrti,

3 Elam peti, Johanan šesti, Elijehonaj sedmi.

4 Sinovi Obed-Edomovi bili su Šemaja, prvorođenac, Jozabad drugi, Joah treći, Sakar četvrti, Netanel peti,

5 Amiel šesti, Isakar sedmi, Peuletaj osmi. Tako ga je bio blagoslovio Bog.

6 I njegovu sinu Šemaji bili su se rodili sinovi, koji postaše obiteljski poglavari; jer su bili valjani ljudi.

7 Sinovi Šemajini bili su Otni, Rafael, Obed, Elzabad i braća njegova, valjani ljudi, Elihu i Semakija.

8 Ovi svi bili su potomci Obed-Edomovi, oni i njihovi sinovi i braća, valjani ljudi, sposobni za službu, šezdeset i dva od Obed-Edoma.

9 I Mešelemja imao je sinova i braće, valjani ljudi, skupa osamnaest.

10 Sinovi Hosini koji su pripadali potomcima Merarijevim, bili su Šimri, poglavar - premda nije bio prvorođenac, bio ga je otac njegov postavio za poglavara -

11 Hilkija drugi, Tebalija treći, Zaharija četvrti. Svih sinova i braće Hosine bilo je trinaest.

12 Ovim redovima vratara, i to obiteljskim poglavarima, dopadoše isto tako kao njihovim suplemenicima službeni poslovi u službi hrama Gospodnjega.

13 Kad po obiteljima, za mlađe kao i za starije, baciše ždrijeb za pojedina vrata,

14 Pade ždrijeb za istočnu stranu na Šelemju. I za njegova sina Zahariju, mudroga savjetnika, baciše ždrijeb, i njegov ždrijeb pade na sjevernu stranu,

15 Za Obed-Edoma na južnu stranu i za sinove njegove na riznicu;

16 Za Šupima i Hosu na zapadnu stranu kod vrata Šaleket na cesti, što se penje gore, jedna straža uz drugu.

17 Na istočnoj strani bilo je šest Levita, na sjevernoj strani svaki dan četiri, na južnoj strani svaki dan četiri, kod riznice po dva,

18 Kod prigrade na zapadnoj strani četiri za cestu i dvije za prigradu.

19 To su bili redovi vratara među potomcima sinova Korahovih i Merarijevih.

20 Njihovi suplemenici, Leviti, imali su nadzor nad blagom hrama Božjega i nad blagom od svetih darova.

21 Potomci Ladanovi, to jest potomci sinova Geršonovih, koji vuku lozu od Ladana, obiteljski poglavari Ladana, sina Geršonova Jehieli,

22 Potomci Jehielovi, Zetam i njegov brat Joel, imali su odgovornost nad blagom u hramu Gospodnjem.

23 što Be tiče sinova Amramovih, Izharovih, Hebronovih i Uzielovih,

24 To je bio Šubael, potomak Geršoma, sina Mojsijeva, vrhovni nadzornik nad blagom.

25 Što se tiče njegovih suplemenika od Eliezera, to je bio njegov sin Rehabja, a njegov sin Izaija, a njegov sin Joram, a njegov sin Zikri, a njegov sin Šelomit.

26 Ovaj Šelomit i braća njegova vodili su nadzor nad svim blagom od svetih darova, što su ih bili po svetili kralj David i obiteljski poglavari i tisućnici i stotnici i vojskovođe.

27 Oni su ih bili posvetili od ratnoga plijena, da se opravi hram Gospodnji.

28 I sve, što su bili posvetili vidjelac Samuel i Saul, sin Kišov, i Abner, sin Nerov, i Joab, sin Serujin, i sve drugo posvećeno stajalo je pod nadzorom Šelomita i braće njegove.

29 Od sinova Izharovih bili su Konanija i sinovi njegovi namješteni kao upravitelji i suci za vanjske poslove u Izraelu.

30 Od sinova; Hebronovih Hašabja i njegovi suplemenici, valjani ljudi, tisuća i sedam stotina na broj, bili su postavljeni nad upravom Izraela zapadno od Jordana za sve poslove Gospodnje i za službu kraljevu.

31 Sinovima Hebronovim pripadao je Jerija, poglavar porodicama i obiteljima sinova Hebronovih U četrdesetoj godini vladanja Davidova potražiše ih, i nađe se među njima u Jazeru u Gileadu valjanih ljudi.

32 Braću njegovu, valjane ljude, dvije tisuće i sedam stotina obiteljskih poglavara, postavi kralj David nad sinovima Rubenovim, Gadovim i polovinom plemena Manasehova za sve poslove Božje i kraljeve.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)