biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Kad je David bio star i sit života, postavi svojega sina Salomona kraljem nad Izraelom.

2 Usto skupi sve knezove Izraelove i svećenike i Levite.

3 Kad su bili izbrojeni Leviti od trideset godina i više, bilo ih je na broj s glave na glavu trideset i osam tisuća ljudi.

4 David odredi: "Od ovih imaju dvadeset i četiri tisuće služiti u hramu Gospodnjem. Šest tisuća bit će upravitelji i suci,

5 Četiri tisuće vratari, i četiri tisuće hvalit će Gospoda uz glazbala, što ih dadoh načiniti za slavu."

6 Tada ih razdijeli David u redove po sinovima Levijevim Geršonu, Kohatu i Merariju.

7 Sinovima Geršonovim pripadali su Ladan i Šimej.

8 Sinovi Ladanovi bili su knez Jehiel i Zetam i Joel, skupa tri.

9 Sinovi Šimejevi bili su Šelomit, Haziel i Haran, skupa tri. To su bili obiteljski poglavari Ladanovaca.

10 Daljni sinovi Šimejevi bili su Jahat, Zina, Jeuš i Berija, To su bili sinovi Šimejevi, skupa četiri.

11 Jahat je bio poglavar, Zina drugi. Jeuš i Berija nijesu imali mnogo djece. Zato su tvorili samo jednu obitelj i jedan ured.

12 Sinovi Kohatovi bili su Amram, Izhar, Hebron i Uziel, skupa četiri.

13 Sinovi Amramovi bili su Aron i Mojsije. Aron bi odvojen i sa svojim sinovima zauvijek posvećen za Svetinju nad svetinjama, da vječno pred Gospodom prinose kad, da mu služe i da u ime njegovo blagoslivljaju.

14 A Mojsije bio je čovjek Božji, Sinovi njegovi bili su ubrojeni u pleme Levijevo.

15 Sinovi Mojsijevi bili su Geršom i Eliezer.

16 Sin Geršonov bio je Šebuel, poglavar.

17 Sin Eliezerov bio je Rehabja, poglavar. Drugih sinova nije imao Eliezer. Ali se sinovi Rehabjini umnožiše veoma.

18 Sin Izharov bio je Šelomit, poglavar.

19 Sinovi Hebronovi bili su Jerija, poglavar, Amarija drugi, Jahaziel treći, Jekamam četvrti.

20 Sinovi Uzielovi bili su Mika, poglavar, Ješija drugi.

21 Sinovi Merarijevi bili su Mahli i Muši. Sinovi Mahlijevi bili su Eleazar i Kiš.

22 Eleazar umrije, a ne ostavi iza sebe sinova; imao je samo kćeri.

23 Sinovi Mušijevi bili su Mahli, Eder i Jerimot, skupa tri.

24 To su bili, po svojim obiteljima poredani, Leviti, obiteljski poglavari, koji su bili izbrojeni po broju imena s glave na glavu, koji su bili zaposleni kod službe u hramu Gospodnjem, od dvadeset godina i više.

25 Jer David pomisli: "Gospod, Bog Izraelov, dade mir narodu svojemu. Sad će stanovati za sva vremena u Jerusalemu."

26 Pa tako i Leviti nijesu više trebali nositi sveti šator i sve za njegovu službu potrebno posuđe.

27 Jer po posljednjim zapovijedima Davidovim bili su Leviti izbrojeni od dvadeset godina i više.

28 Njihova uredovna dužnost bila je sad u tom, da pomažu potomcima Aronovim kod službe u hramu Gospodnjem kao nadzornici nad predvorjima i ćelijama, i da drže u čistoći sve stvari svete i da rade oko službe u hramu Božjem.

29 Osim toga imali su brigu oko kruhova postavljenih i oko brašna za prinose i oko nekvasnih kolača, oko tavica i oko svega, što se peče, i oko svakoga utega i mjere.

30 I morali su svako jutro pristupiti da obave molitve hvale i zahvale u čast Gospodu, i tako uveče.

31 I morali su služiti, kad se god prinose žrtve paljenice Gospodu, u subote, mjesece mlađake i blagdane, u broju po redu svojemu svagda pred Gospodom.

32 Tako su imali službu obavljati u šatoru zavjeta i službu u svetinji i službu da pomognu potomcima Aronovim, suplemenicima svojim, kod njihova posla u hramu Gospodnjem.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)