biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Poslije toga umrije Nahaš, kralj sinova Amonovih. Njegov sin uziđe mjesto njega na prijestolje.

2 David pomisli: "Imat ću prijateljske odnose s Hanunom, sinom Nahašovim, jer je i otac njegov stajao s menom u dobrom dogovoru." I tako posla David poslanike i dade mu izreći svoju sućut radi oca njegova. Kad su bili poslanici Davidovi došli k Hanunu u zemlju sinova Amonovih, da mu izreknu sućut,

3 Rekoše knezovi sinova Amonovih Hanunu: "Misliš li, da David hoće da počasti oca tvojega, kad ti šalje poslanike, da te utješe? Dapače njegovi poslanici dođoše k tebi samo zato, da promotre zemlju, da je uhode i onda opustoše."

4 Tada dade Hanun poslanike Davidove uhvatiti, obrijati ih i odsjeći im haljine po pole sve do bokova. Tako ih otpremi.

5 Kad javiše Davidu za te ljude, posla im u susret glasnike, jer su ljudi bili teško pogrđeni. Kralj im poruči: "Ostanite u Jerihu, dok vam opet naraste brada; onda dođite kući!"

6 Kad sinovi Amonovi uvidješe, da su se omrazili s Davidom, poslaše Hanun i sinovi Amonovi tisuću talenata srebra, da najme kola i kolske borce od Sirijaca u Mezopotamiji i od Sirijaca u Maaki i Sobi,

7 Oni najmiše trideset i dvije tisuće kola, usto kralja od Maake s vojskom njegovom. Ovi dođoše i utaboriše se pred Medebom. I sinovi Amonovi skupiše se iz gradova svojih i izađoše u boj.

8 Čim to doču David, posla Joaba sa svom vojskom, samih hrabrih ratnika.

9 Sinovi Amonovi izađoše i postaviše se pred gradom u bojni red. Kraljevi, koji su bili došli, uzeše mjesto za se u polju.

10 Kad vidje Joab, da mu prijeti napadaj sprijeda i otraga, izabra sebi najodabranije Izraelce i namjesti se prema Sirijcima.

11 Ostatak vojske predade svojemu bratu Abišaju, da se namjeste prema sinovima Amonovim.

12 On reče: "Ako Sirijci budu jači od mene, moraš mi doći u pomoć. Ako li sinovi Amonovi budu jači od tebe, ja ću doći tebi u pomoć.

13 Samo budi hrabar! Borimo se za svoj narod i a gradove Boga svojega. Gospod neka učini, što mu se čini dobro!"

14 I kad Joab s četama, kojima je zapovijedao, izađe da udari na Sirijce, pobjegoše oni ispred njega,

15 A čim sinovi Amonovi vidješe da Sirijci nagnuše u bijeg, dadoše se i oni u bijeg ispred njegova brata Abišaja i povukoše se u grad. Nato se Joab vrati kući u Jerusalem.

16 Kad vidješe Sirijci, da ih nadbiše Izraelci, poslaše poslanike, te dovedoše Sirijce preko rijeke, Šofak, vojskovođa Hadadezerov, imao je vrhovno zapovjedništvo.

17 Kada to javiše Davidu, podiže on sve Izraele, prijeđe preko Jordana, pođe proti njima i namjesti se prema njima. I kad se je David bio namjestio prema Sirijcima za boj, pobiše se oni s njim.

18 Ali Sirijci moradoše nagnuti u bijeg ispred Izraelaca. David uništi od Sirijaca sedam tisuća kolskih boraca i četrdeset tisuća pješaka. I vojskovođu Šofaka pogubi.

19 Kad vidješe podanici Hadadezerovi, da ih razbiše Izraelci, sklopiše mir s Davidom i pokoriše se njemu. A Sirijci su se čuvali, da ubuduće još pomažu sinovima Amonovim.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)