biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Poslije toga pobijedi David Filisteje i podjarmi ih, I Gat i kćeri njegove uze iz ruku filistejskih.

2 Nadalje pobi Moapce. Tako postadoše Moapci Davidu podložni i moradoše plaćati danak.

3 David pobijedi i Hadadezera, kralja sobskoga, koja leži u pravcu prema Hamatu, kad se je ovaj spremio da utvrdi svoju vlast na Eufratu.

4 Od njega uze David tisuću kola, sedam tisuća kolskih boraca i dvadeset tisuća pješaka. Sve konje dade David ohromiti; samo stotinu konja ostavi.

5 Kad Sirijci od Damaska dođoše u pomoć kralju Hadadezeru sobskomu, pobi David dvadeset i dvije tisuće Sirijaca.

6 Potom namjesti David namjesnika u Siriji od Damaska, i Sirijci postadoše podložni Davidu i obvezani na danak. Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu, što bi preduzimao.

7 David zaplijeni zlatne štitove, što su ih imale sluge Hadadezerove, i donese ih u Jerusalem.

8 U Tibhatu i Kunu, gradovima Hadadezerovim, zaplijeni David veoma mnogo mjedi, od čega Salomon dade načiniti more mjedeno, stupove i posuđe mjedeno.

9 Kad Tou, kralj hamatski, doznade, da je David pobio svu vojsku kralja Hadadezera sobskoga,

10 Posla on svojega sina Adorama kralju Davidu, da ga pozdravi i sreću mu zaželi, što se je borio proti Hadadezeru i pobijedio ga. Hadadezer bio je naime ratni protivnik Touov. On donese sa sobom svakojakih sprava od srebra, zlata i mjedi.

11 I to posveti kralj David Gospodu zajedno sa srebrom i zlatom, što je bio uzeo od svih naroda, od Edomaca, Moabaca, Amonaca, Filisteja i Amalečana.

12 Abišaj, sin Serujin, pobi osamnaest tisuća Edomaca u slanoj dolini.

13 On namjesti u Edomu namjesnike, i sav Edom bio je podložan Davidu. Tako je pomagao Gospod Davidu u svemu, što bi preduzimao.

14 I David je vladao nad svim Izraelom i davao svemu narodu svojemu pravdu i pravicu.

15 Vrhovni zapovjednik vojske bio je Joab, sin Serujin. Pečatnik je bio Jošafat, sin Ahiludov,

16 Svećenici su bili Sadok, sin Ahitubov, i Abimelek, sin Abiatarov. Šavša je bio državni pisar.

17 Zapovjednik nad Keretejima i Peletejima bio je Benaja, sin Jehojadov. Sinovi Davidovi bili su prvi iza kralja.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)