biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Hiram, kralj Tira, posla k Davidu poslanike s drvima cedrovim, s kamenarima i drvodjeljama, da mu grade palaču.

2 David spoznade, da ga je Gospod potvrdio kao kralja nad Izraelom, jer kraljevstvo njegovo bilo se je podiglo do visokog ugleda radi njegova naroda Izraela.

3 David uze sebi u Jerusalemu još daljne žene, i Davidu se rodi još više sinova i kćeri.

4 Ovo su imena sinova, što mu se rodiše u Jerusalemu: Šamua, Šobab, Natan, Salomon,

5 Ibhar, Elišua, Elpelet,

6 Nogah, Nefeg, Jafija,

7 Elišama, Beelijada i Elifelet.

8 Kad čuše Filisteji, da je David bio pomazan za kralja nad svim Izraelom, izađoše svi Filisteji, da uhvate Davida. Čim David doču to izađe pred njih.

9 Filisteji dođoše i raširiše se u ravnici Refaimskoj,

10 David upita Boga: "Hoću li izaći proti Filistejima? Hoćeš li ih dati u moje ruke?" Gospod mu odgovori: "Izađi! Dat ću ih u tvoje ruke!"

11 Kad oni otidoše u Baal-Perasim, pobi ih ondje David. David povika: "Bog neprijatelje moje prodrije mojom rukom, kao što prodire voda." Zato se prozva ono mjesto Baal-Perasim.

12 Idole, što ih ondje ostaviše, dade David spaliti.

13 Kad još jednom dođoše Filisteji i raširiše se po ravnici,

14 Upita opet David Boga, i Bog mu odgovori: "Ne idi za njima, nego ih zaobiđi, pa udari na njih od dudovih stabala!

15 Čim čuješ da zašušti po vrhovima dudovih stabala, tada izađi i napadni, jer tada ide pred tobom Bog, da pobije vojsku filistejsku!"

16 David učini tako, kako mu je bio zapovjedio Bog. Oni pobiše vojsku filistejsku od Gibeona do Gezera.

17 I raširi se slava Davidova po svim zemljama, i Gospod zadade strah od njega svim narodima.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)