biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Tada se posvjetova David s tisućnicima i sa stotnicima i sa svim knezovima.

2 Nato reče David svemu pučkom zboru Izraelovu: "Ako je vama pravo i ako je volja Gospoda, Boga našega, onda ćemo poslati k braći svojoj ostaloj po svim krajevima Izraelovim i k svećenicima i Levitima u gradovima, gdje su pašnjaci njihovi, da se nađu kod nas,

3 Pa da donesemo k sebi kovčeg Boga svojega, jer za vladanja Saulova nijesmo se brinuli za njega."

4 Sav skup izjavi se sporazumnim, da se to učini; jer se taj prijedlog dopade svemu narodu,

5 I tako David skupi sav narod Izraelov od Šihora na putu u Egipat do ceste u Hamat, da donesu kovčeg Božji iz Kirjat-Jearima

6 Potom otide David sa svim Izraelom u Baalu, to jest Kirjat-Jearim, što pripada Judi, da odatle prenesu kovčeg Božji, koji nosi ime: "Gospod, koji vlada nad kerubinima".

7 Metnuše kovčeg Božji na nova kola i povezoše ga iz kuće Abinadabove. Uza i Ahio vodili su kola.

8 David i svi Izraelci igrali su puni revnosti pred Bogom, i pjevale se pjesme uz pratnju citara, harfa, bubnjeva, zvončića i cimbala.

9 Kad dođoše do gumna Kidonova, pruži Uza ruku svoju, da pridrži čvrsto kovčeg, jer volovi potegoše na stranu

10 Tada se raspali gnjev Gospodnji na Uzu, i udari ga ondje, jer se je bio rukom mašio za kovčeg. On umrije ondje pred Bogom.

11 David se vrlo ožalosti, što Gospod ubi Uzu. Zato se prozva ono mjesto Perez Uza do današnjega dana.

12 Jer se David u onaj dan uplaši od Boga i pomisli: "Kako mogu donijeti k sebi kovčeg Božji,

13 Ne dade David odvesti kovčeg k sebi u grad Davidov, nego ga skloni u kuću Obed-Edoma iz Gitejina.

14 I tako osta kovčeg Božji tri mjeseca u kući Obed-Edoma kod obitelji njegove. Gospod blagoslovi kuću Obed-Edoma i sve imanje njegovo.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)