biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Za njegova vremena dođe Nebukadnezar, kralj babilonski. Jojakim mu postade podložan za tri godine. Potom otpade opet od njega.

2 Gospod posla proti njemu čete kaldejske, sirijske, moapske i čete sinova Amonovih. Posla ih proti Judi, da ga potru po prijetnji Gospodnjoj, koju je bio dao objaviti preko svojih sluga, proroka.

3 Samo po naredbi Gospodnjoj pade to na Judu, da ga odbaci od lica svojega zbog grijeha Manasehovih, zbog svega onoga, što je taj bio učinio.

4 I nedužnu krv, što ju je bio prolio, i što je Jerusalem upravo bio napunio nedužne krvi, to mu ne htjede Gospod oprostiti.

5 Ostala povijest Jojakimova i sve, što je preduzimao, stoji napisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.

6 Kad je Jojakim bio počinuo kod otaca svojih, postade njegov sin Jojakin kralj mjesto njega.

7 Kralj egipatski ne izađe više iz zemlje svoje, jer je bio kralj babilonski osvojio sve, što je pripadalo kralju egipatskomu, od potoka egipatskoga do Eufrata.

8 Jojakin je imao osamnaest godina kad Postade kralj, i vladao je tri mjeseca u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Nehušta i bila je kći Elnatanova iz Jerusalema.

9 On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, posve kao što je bio činio otac njegov.

10 U ono vrijeme dođoše vojskovođe Nebukadnezara, kralja babilonskoga, proti Jerusalemu, i grad bi opkoljen.

11 Kad onda još Nebukadnezar, kralj babilonski, dođe proti gradu, dok su ga opsjedale vojskovođe njegove,

12 Izađe Jojakin, kralj Judin, kralju babilonskomu, on s materom svojom, s dvorskim činovnicima svojim, s knezovima i dvoranima svojim. Kralj babilonski zarobi ga u osmoj godini svojega kraljevanja.

13 On dade sve blago hrama Gospodnjega i blago palače kraljevske odatle odnijeti i sve zlatno posuđe porazbijati, što ga je bio dao načiniti Salomon, kralj izraelski, u hramu Gospodnjem po zapovijedi Gospodnjoj.

14 Zarobi i odvede sav Jerusalem, sve knezove i sve valjane ratnike, deset tisuća zarobljenika, usto sve kovače i bravare. Samo još preostade siromašni narod zemlje.

15 Zarobi i u Babilon odvede i Jojakina, tako isto mater kraljevu, žene kraljeve, dvorane njegove i glavare zemaljske odvede u ropstvo iz Jerusalema u Babilon;

16 Usto sve valjane ratnik, na broj sedam tisuća, i kovače i bravare, tisuću ljudi, sve valjane ratnike ljude. Njih odvede kralj babilonski u Babilon u ropstvo.

17 Mataniju, strica njegova, postavi kralj babilonski kraljem na mjesto njegovo i dade mu ime Zedekija.

18 Zedekija imao je dvadeset i jednu godinu, kad postade kralj. Vladao je jedanaest godina u Jerusalemu Njegova mati zvala se je Hamutala i bila je kći Jeremijina iz Libne.

19 On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, posve kao što je činio Jojakim.

20 Jer zbog gnjeva Gospodnjega dođe s Jerusalemom i Judom tako daleko, da ih odbaci od lica svojega Zedekija otpade od kralja babilonskoga.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)