biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Josija je imao osam godina, kad postade kralj. Vladao je trideset i jednu godinu u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Jedida i bila je kći Adajina iz Boskata.

2 Činio je, što se je dopadalo Gospodu, i hodio je posve putem svojega djeda Davida. Ne odstupi od toga ni nalijevo ni nadesno.

3 U osamnaestoj godini kraljevanja Josijina posla kralj pisara Šafana, sina Azalijina, sina Mešulamova, u hram Gospodnji s ovim naputkom:

4 "Idi gore k velikom svećeniku Hilkiji! Neka pripravi novce, što su bili doneseni u hram Gospodnji, i što su ga nakupili od naroda vratari!

5 Neka ih uruči poslovođama, koji su postavljeni kao nadglednici kod hrama Gospodnjega! Ovi neka isplate poslenike, koji su zaposleni oko hrama Gospodnjega, da se popravi što je trošno na hramu,

6 Drvodjelje, graditelje i zidare, i da se kupuje drvo i kamen lomljenjak za popravak hrama.

7 Ali da im se ne traže računi od novaca, što im se dadnu, jer oni rade vjerno i točno."

8 Tada izvijesti veliki svećenik Hilkija pisara Šafana: "Nađoh zakonik u hramu Gospodnjem." Hilkija predade knjigu pisaru Šafanu, i on je pročita.

9 Tada otide pisar Šafan kralju i podnese kralju ovaj izvještaj: "Sluge tvoje pokupiše novce, što se nađoše u hramu i uručiše ih poslovođama, koji su namješteni kod hrama Gospodnjega."

10 Ujedno javi pisar Šafan kralju: "Svećenik Hilkija dade mi knjigu," i Šafan je pročita kralju.

11 Kad je kralj čuo sadržaj zakona, razdrije haljine svoje.

12 Tada kralj dade sljedeći naputak svećeniku Hilkiji, Ahikamu, sinu Šafanovu, Akboru, sinu Mikinu, pisaru Šafanu i Asaji slugi kraljevu:

13 "Idite, upitajte Gospoda za me, za narod i za svega Judu o sadržaju ove knjige, što se je našla, jer je velik gnjev Gospodnji, koji se je raspalio proti nama zato, što oci naši nijesu slušali propise ove knjige, da čine sve ono, što u njoj stoji napisano!"

14 I tako otide svećenik Hilkija s Ahikamom, Akborom, Šafanom i Asajom k proročici Huldi, ženi Šaluma, sina Tikvina, sina Harhasova, koja je stanovala u drugoj četvrti u Jerusalemu, i upitaše je.

15 Ona im dade ovaj odgovor: "Ovako veli Gospod, Bog Izraelov: Kažite čovjeku, koji vas posla k meni:

16 Ovako veli Gospod: Pustit ću zlo na ovo mjesto i na stanovnike njegove, sav sadržaj ove knjige, koju je pročitao kralj Judin.

17 Zato, jer su me ostavili i prinosili kad drugim bogovima, da me draže svim djelima ruku svojih, moj će se gnjev raspaliti proti ovomu mjestu i neće se ugasiti.

18 A kralju Judinu, koji vas posla, da upitate Gospoda, javite ovo: Ovako veli Gospod, Bog Izraelov, za sve riječi, koje si čuo:

19 Jer je srce tvoje bilo ponizno i ti si se prignuo pred Gospodom, kad si čuo, što sam zaprijetio ovomu mjestu i stanovnicima njegovim, da će naime biti predmet užasa i prokletstva, i jer si razderao haljine svoje i plakao preda mnom, zato sam i ja uslišio tebe, govori Gospod.

20 Zato ćeš, kad te priberem k ocima tvojim, u miru biti stavljen u grob svoj. Oči tvoje neće gledati svu tu nesreću, koju ću pustiti na ovo mjesto." I rekoše tako kralju.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)