biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U ono vrijeme razbolje se Ezekija na smrt. Prorok Izaija, sin Amosov, dođe k njemu i reče mu: "Ovako veli Gospod: Uredi svoju kuću; jer ćeš umrijeti i nećeš više ozdraviti!"

2 Tada okrenu on svoje lice k zidu i upravi Gospodu ovu molitvu:

3 "Ah, Gospode, spomeni se ipak, da sam hodio pred tobom u vjernosti i s nepodijeljenim srcem i da sam činio, što je tebi ugodno!" I udari Ezekija u glasan plač.

4 A nije bio Izaija još ostavio srednje predvorje, i dođe mu riječ Gospodnja:

5 "Vrati se i javi Ezekiji, knezu naroda mojega: "Ovako veli Gospod, Bog Davida, djeda tvojega: "Čuo sam molitvu tvoju i vidio suze tvoje. I eto, ozdravit ću te opet već preksutra ići ćeš u hram Gospodnji.

6 Dodat ću ti vijeku petnaest godina. I izbavit ću tebe i ovaj grad iz ruku kralja asirskoga i branit ću ovaj grad zbog sebe i zbog svojega sluge Davida."

7 Potom zapovjedi Izaija: "Donesite grudu smokava!" Donesoše je i staviše je na otok. I on ozdravi.

8 Ezekija bio je upitao Izaiju: "Koji je znak za to, da će me Gospod ozdraviti i da ću preksutra moći otići u hram Gospodnji?"

9 Izaija odgovori: "Ovo neka ti bude znak od Gospoda, da će Gospod ispuniti svoje obećanje, što ga je dao: "Hoćeš li da otide sjena za deset stepena naprijed ili za deset stepena natrag?"

10 Ezekija odgovori: "Lako je sjeni da otide naprijed za deset stepena. Ne, sjena neka se vrati za deset stepena natrag!"

11 I prorok Izaija zavapi Gospodu, i Gospod dade sjenu po stepenima, koju je već bio spustio na stepenicama Ahazovim, vratiti natrag za deset stepena.

12 U ono vrijeme kralj babilonski Merodak Baladan, sin Baladanov, posla Ezekiji pismo s darovima. On je naime bio čuo, da je bolestan Ezekija.

13 Ezekija se obradova tome i pokaza im sve skladište svoje, srebro i zlato, mirise i skupocjeno ulje, svu oružnicu svoju i sve, što se je nalazilo u riznicama. Ne osta ništa u palači njegovoj i u svemu području gospodstva njegova, da im ne pokaza Ezekija.

14 I dođe prorok Izaija kralju Ezekiji i upita ga: "Što su htjeli ti ljudi i odakle su došli k tebi?" Ezekija odgovori: "Iz daleke zemlje došli su, iz Babilona."

15 Onaj upita dalje: "Što su vidjeli u tvojoj palači" Ezekija reče: "Vidjeli su sve, što ima u mojoj palači. Nije ostalo ništa u riznicama mojim da im nijesam pokazao."

16 Izaija reče Ezekiji: "Čuj riječ Gospodnju:

17 Doći će vrijeme, kad će se odnijeti u Babilon sve, što se nalazi u palači tvojoj, što su skupljali oci tvoji do današnjega dana. Ništa neće preostati - tako govori Gospod -

18 I od tvojih vlastitih sinova, što će ti se još roditi, uzet će neke, da vrše sobarske službe u palači kralja babilonskoga."

19 Ezekija odgovori Izaiji: "Riječ Gospodnja, koju si mi navijestio, prava je", i pridoda: Neka bi ipak, dok ja živim, vladao mir i sigurnost!"

20 Ostala povijest Ezekijina, sve pobjede njegove, i kako je načinio jezero i vodovod i doveo vodu u grad, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.

21 Kad je bio Ezekija počinuo kod otaca svojih, postade njegov sin Manaseh kralj mjesto njega.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)