biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U sedamnaestoj godini Pekaha; sina Remalijina, postade Ahaz, sin Jotamov, kralj Judin.

2 Dvadeset godina bilo je Ahazu, kad postade kralj, i vladao je šesnaest godina u Jerusalemu. On nije činio, što se je dopadalo Gospodu, Bogu njegovu, kao njegov djed David,

3 Nego je hodio putem kraljeva Izraelovih. Dapače sina svojega pusti da ide kroz oganj po gadnom običaju pogana, koje je Gospod bio odagnao ispred sinova Izraelovih.

4 On je prinosio žrtve zaklanice i kadio kad na visinama i humovima i pod svakim zelenim drvetom.

5 Tada izađoše u boj proti Jerusalemu Resin, kralj sirijski, i Pekah, sin Remalijin, kralj Izraelov. Oni opkoliše Ahaza, ali ne imadoše nikakva uspjeha u boju.

6 Tada Resin, kralj sirijski, povrati Sirijcima Elat i progna Judejce iz Elata. Tako dođoše Sirijci u Elat i ostadoše tamo do današnjega dana.

7 Ahaz posla poslanike k Tiglat-Pileseru, kralju asirskom, i poruči mu: "Tvoj sam sluga i sin. Dođi, izbavi me iz ruku kralja sirijskoga i kralja Izraelova, koji me napadoše!"

8 Ujedno uze Ahaz srebro i zlato, što se nađe u hramu Gospodnjem i u riznicama palače kraljevske, i posla na dar kralju asirskomu.

9 I posluša ga kralj asirski. Tako pođe kralj asirski proti Damasku, osvoji ga i odvede stanovnike u sužanjstvo u Kir. A Resina dade pogubiti.

10 Kad ode kralj Ahaz u Damask, da se sastane s Tiglat-Pileserom, kraljem asirskim, i kad ugleda žrtvenik, što je bio u Damasku, posla kralj Ahaz svećeniku Uriji nacrt žrtvenika i priliku sve njegove naprave.

11 Svećenik Urija dade sagraditi žrtvenik. Točno po naputku, što ga je bio poslao Ahaz iz Damaska, izradi ga svećenik Urija, prije nego se još vrati kralj Ahaz iz Damaska.

12 Kad kralj dođe kući iz Damaska, razgleda kralj žrtvenik. Tada stupi kralj na žrtvenik i pope se na njega.

13 Potom spali svoju žrtvu paljenicu i svoj prinos, izli naljev svoj i poškropi žrtvenik krvlju svojih mirotvornih žrtava.

14 A mjedeni žrtvenik, što je bio pred Gospodom, dade odstraniti s mjesta pred hramom između novoga žrtvenika i hrama Gospodnjega i namjestiti ga na sjevernoj strani novoga žrtvenika.

15 Kralj Ahaz dade svećeniku Uriji ovaj naputak: "Spaljuj na velikom žrtveniku jutarnju žrtvu paljenicu i večernji prinos i žrtvu paljenicu kraljevu i prinos njegov i žrtvu paljenicu svega naroda u zemlji s prinosom njihovim i naljevima njihovim! A za mjedeni žrtvenik još ću promisliti."

16 Svećenik Urija učini točno onako, kako mu je bio zapovjedio kralj Ahaz.

17 I oplate s podnožja dade skinuti kralj Ahaz i uzeti s njih umivaonice. I more dade skinuti s volova mjedenih, koji su ga nosili, i metnuti ga na pod kameni.

18 I prekriveni subotni hodnik, što su ga bili načinili uz hram, i vanjski prilaz za kralja dade zbog kralja asirskoga ukloniti od hrama Gospodnjega.

19 Ostala povijest Ahazova i što je preduzimao, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.

20 Kad je Ahaz bio otpočinuo kod otaca svojih, pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu Davidovu. Njegov sin Ezekija postade kralj mjesto njega.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)