biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U drugoj godini kraljevanja Joaša, sina Joahazova, nad Izraelom postade Amazija, sin Joašov, kralj Judin.

2 Bilo mu je dvadeset i pet godina, kad postade kralj, i vladao je dvadeset i devet godina u Jerusalemu. Njegova mati zvala se je Joadana, iz Jerusalema.

3 On je činio, što se je dopadalo Gospodu, iako ne kao njegov djed David, ali posve onako, kako je bio činio njegov otac Joaš.

4 Uzvisine nijesu bile dakako srušene, nego je narod još uvijek prinosio žrtve zaklanice i kadio kad na visinama.

5 Čim je on imao čvrsto u rukama kraljevsku vlast, dade poubijati svoje dvorane, koji su bili ubili njegova kraljevskoga oca.

6 Sinova tih ubojica ne dade ipak ubiti po zapovijedi Gospodnjoj, što stoji u knjizi zakona Mojsijeva, gdje zapovijeda Gospod: "Oci neka se ne pogube zbog djece svoje, niti djeca zbog otaca svojih, nego svaki neka se pogubi samo zbog svojega vlastitoga prekršaja.

7 On pobi deset tisuća Edomaca u slanoj dolini, uze Selu jurišem i dade gradu ime Jokteel, što ga ima do danas.

8 Tada posla Amazija poslanike k Joašu, sinu Joahazovu, unuku Jehuovu, kralju Izraelovu, s pozivom: "Dođi, da se ogledamo!"

9 A Joaš, kralj Izraelov, dade Amaziji, kralju Judinu, odgovoriti: "Trn na Libanonu posla jedanput k cedru na Libanonu i poruči mu: "Daj svoju kćer sinu mojemu za ženu! Ali zvijer na Libanonu pretrča preko trna i zgazi ga.

10 Jer si pobio Edomce, postao si obijestan, Veseli se svojoj slavi i ostani kod kuće! Zašto da izaživaš zlo, da padneš, ti i Juda s tobom?"

11 Jer ne htjede Amazija poslušati, podiže se Joaš, kralj Izraelov, i ogledaše se on i kralj Judin Amazija kod Bet-Šemeša Judina.

12 Judejci budu potučeni od Izraelaca i pobjegoše svi k svojoj kući.

13 A Amaziju, kralja Judina, sina Joašova, unuka Ahazijina, uhvati Joaš, kralj Izraelov, kod Bet-Šemeša i odvede ga u Jerusalem. Tada sruši zid jerusalemski od vrata Efraimovih do vrata na uglu u prostoru od četiri stotine lakata.

14 Uze sve zlato i srebro i sve posuđe, što se nađe u hramu Gospodnjem i u riznicama palače kraljevske, usto taoce, pa se vrati u Samariju.

15 Ostala povijest Joašova, njegova djela i pobjede, i kako je ratovao s kraljem Judinim Amazijom, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.

16 Kad je Joaš bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u Samariji kod kraljeva Izraelovih. Njegov sin Jeroboam postade kralj mjesto njega.

17 Amazija, sin Joašov, kralj Judin, živio je iza smrti Joaša, sina Joahazova, kralja Izraelova, još petnaest godina.

18 Ostala povijest Amazijina stoji zapisana u knjizi povijesti kraljeva Judinih.

19 Skovaše u Jerusalemu urotu proti njemu. Kad pobježe u Lakiš, poslaše za njim ljude u Lakiš i dadoše ga tamo ubiti.

20 Prenesoše ga na konjima i pokopaše ga u Jerusalemu u gradu Davidovu kod otaca njegovih.

21 Potom uze sav narod Judin Azariju, kojemu je istom bilo šesnaest godina, i učini ga kraljem mjesto oca njegova Amazije.

22 On utvrdi Alat, što ga je bio povratio Judi, izakako je bio kralj počinuo kod otaca svojih.

23 U petnaestoj godini kraljevanja Amazije, sina Joašova, nad Judom postade kralj u Samariji Jeroboam, sin Joaša, kralja Izraelova, za četrdeset i jednu godinu.

24 On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i ne odstupi ni od jednoga grijeha Nebatova sina Jeroboama, na koje je ovaj bio naveo Izraela,

25 On opet natrag dobi područje Izraelovo od ulaza u Hamat do mora pustinje po obećanju, što ga je bio dao Gospod, Bog Izraelov, preko sluge svojega, proroka Jone, sina Amitajeva, iz Gat-Hefera.

26 Jer je bio Gospod vidio veoma gorku nevolju Izraelovu. Bili su propali odrasli i neodrasli i pomoćnika nije više bilo Izraelu.

27 Ali Gospod nije bio sebi preduzeo, da zatre ime Izraelovo pod nebom. Zato mu pomože sada preko Jeroboama, sina Joašova.

28 Ostala povijest Jeroboamova, sva njegova djela i pobjede njegove, kako je ratovao i povratio Damask i Hamat od Jude Izraelu, to je zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.

29 Kad je Jeroboam bio počinuo kod otaca svojih, kraljeva Izraelovih, postade njegov sin Zaharija kralj mjesto njega.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)