biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 Elišej je bio svjetovao ženi, kojoj je sina bio povratio u život: "Ustani sa svojom obitelji, otidi i skloni se negdje u tuđini, jer je Gospod pustio glad, koja će doći na zemlju za sedam godina."

2 Žena ustade i učini, kako joj je bio rekao čovjek Božji. Otide sa svojom obitelji i ostade sedam godina u zemlji filistejskoj.

3 Kad prođe sedam godina, vrati se žena iz zemlje filistejske i otide kralju, da ga moli za kuću svoju i za njive svoje.

4 Kralj je upravo govorio s Gehazijem, slugom čovjeka Božjega, i zamoli ga, da mu pripovijeda sva čudesna djela, što ih je bio učinio Elišej.

5 I kad je on pripovijedao kralju, kako je onaj oživio mrtva, dođe žena, kojoj je bio sina oživio, da moli kralja za kuću svoju i za obitelj svoju. Tada reče Gehazi: "Moj gospodar i kralju, ovo je žena i ovo je sin njezin, kojega je oživio Elišej."

6 Tada kralj zapita ženu, i ona mu pripovjedi sve. Nato joj kralj dade jednoga činovnika, kojemu naloži "Gledaj, da ona dobije natrag sve, što je njezino, i sav prihod od njiva od dana, kad je ostavila zemlju, do danas!"

7 Jednoga dana dođe Elišej u Damask, kad se je upravo bio razbolio Ben-Hadad, kralj sirijski. Javiše mu, da je čovjek Božji došao tamo.

8 Tada zapovjedi kralj Hazaelu "Uzmi sa sobom darove, idi u susret čovjeku Božjemu i pitaj preko njega Gospoda, hoću li ozdraviti od ove bolesti!"

9 Hazael ode mu u susret i uze sa sobom darove, svakojakih dragocjenosti iz Damaska, natovarenih na četrdeset deva. Kad dođe tamo, stupi pred njega i reče: "Tvoj sin Ben-Hadad, kralj sirijski, šalje me k tebi i pita, hoće li ozdraviti od ove bolesti."

10 Elišej mu odgovori: "Idi, reci mu: Ozdravit ćeš. Ali mi je Gospod pokazao, da će umrijeti.

11 Pritom se čovjek Božji zagleda nepomično preda se, pade u tešku zabunu i zaplaka.

12 Kad Hazael upita: "Zašto plače gospodar moj?", odgovori on: "Jer znam, da ćeš ti mnogo zla nanijeti sinovima Izraelovim. Njihove tvrde gradove palit ćeš ognjem, njihove ćeš mladiće ubijati mačem, njihovu ćeš djecu satirati i njihove trudne žene parati."

13 Hazael odgovori: "što je sluga tvoj, pas, da učini tako velike stvari?" Elišej reče: "Gospod mi je pokazao tebe kao kralja sirijskoga."

14 Potom otide od Elišeja. Kad dođe k svojemu gospodaru, upita ga ovaj: "Sto ti reče Elišej?" On odgovori: "Reče mi, da ćeš ozdraviti."

15 A idućega dana uze on pokrivač, zamoči ga u vodu, prostrije mu ga po licu, tako da je umro. I Hazael postade kralj mjesto njega.

16 U petoj godini kraljevanja Jorama, sina Ahabova, nad Izraelom, kad je Jošafat bio još kralj Judin, postade Joram, sin Jošafatov, kralj Judin.

17 Imao je trideset i dvije godine, kad postade kralj, i vladao je osam godina u Jerusalemu.

18 I hodio je putovima kraljeva Izraelovih, kao što je bila činila kuća Ahabova, jer je on imao kćer Ahabovu za ženu. Tako je činio on, što se nije dopadalo Gospodu.

19 Ipak Gospod ne htjede zatrti Jude radi svojega sluge Davida, jer mu je bio obećao, da će njemu i sinovima njegovim vazda davati svjetionicu.

20 Pod njegovim vladanjem otpadoše Edomci od Jude i postaviše sebi vlastitoga kralja.

21 Joram otide u Seiru sa svim svojim ratnim kolima. Kad je navalio jedne noći, razbi Edomce, koji su ga bili opkolili, zajedno sa zapovjednicima ratnih kola, i pobježe vojska kući.

22 Ali Edomci ostadoše nezavisni od Jude do današnjega dana. Tada u isto vrijeme otpade i Libna.

23 Ostala povijest Joramova i sve što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih.

24 Kad je Joram bio počinuo kod otaca svojih, bio je pokopan kod otaca svojih u gradu Davidovu. Mjesto njega postade kralj njegov sin Ahazija.

25 U dvanaestoj godini kraljevanja Jorama, sina Ahabova, nad Izraelom, postade kralj Ahazije a, sin Jorama, kralja Judina.

26 Ahazija je imao dvadeset i dvije godine, kad postade kralj. Vladao je godinu dana u Jerusalemu. Njegova se mati zvala Atalija i bila je unuka Omrija, kralja Izraelova.

27 On je hodio putem kuće Ahabove i činio je, što se nije dopadalo Gospodu, kao kuća Ahabova, jer je bio postao svojak kući Ahabovoj.

28 On pođe s Joramom, sinom Ahabovim, u Ramot Gilead na vojsku proti Hazaelu, kralju sirijskomu. Kad pritom Sirijci raniše Jorama,

29 Vrati se natrag kralj Joram, da se u Jezreelu liječi od rana, što su mu ih bili zadali Sirijci kod Rame, kad je ratovao proti Hazaelu, kralju sirijskomu. Ahazija, sin Joramov, kralj Judin, dođe da posjeti u Jezreelu Jorama, sina Ahabova, jer je ovaj ležao bolestan.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)