biblija on-line, sveto pismo
BIBLIJA

1 U osamnaestoj godini kraljevanja Jeroboama, sina Nebatova, postade Abijam kralj nad Judom.

2 On je vladao tri godine u Jerusalemu, Njegova se mati zvala Maaka i bila je unuka Abišalomova.

3 On je činio sve grijehe oca svojega, što ih ovaj bio činio pred njim, i srce njegovo nije bilo cijelo odano Gospodu, Bogu njegovu, kao srce njegova djeda Davida.

4 Ipak mu je Gospod, Bog njegov, zbog Davida dao svjetiljku u Jerusalemu, kad je nakon njega podigao sina njegova u Jerusalemu i utvrdio Jerusalem,

5 Jer je David bio činio, što se je dopadalo Gospodu, i za svega života svojega nije bio odstupio od onoga, što mu je bio zapovjedio, osim u slučaju s Hitejinom Urijom.

6 Između Roboama i Jeroboama bio je rat, dokle je god onaj živio.

7 Ostala povijest Abijamova i sve, što je činio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih. I između Abijama i Jeroboama bio je rat.

8 Kad je Abijam bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga u gradu Davidovu. Mjesto njega postade kralj njegov sin Asa.

9 U dvadesetoj godini kraljevanja Jeroboamova nad Izraelom postade Asa kralj nad Judom.

10 On je vladao četrdeset i jednu godinu u Jerusalemu. Njegova se je mati zvala Maaka i bila je kći Abišalomova.

11 Asa je činio, što se je dopadalo Gospodu, kao njegov djed David.

12 On protjera bludnice iz zemlje i odstrani sve idolske likove, što su ih bili načinili oci njegovi.

13 I mater svoju Maaku svrže s njezina mjesta kao gospodarice, jer je bila podigla idolski lik Ašere. Asa sasiječe njezinu ljagu i spali je u dolini kidronskoj.

14 Ali uzvisine nijesu bile srušene, ipak Asa ostade svega života svojega vjerno odan Gospodu.

15 I dade u hram Gospodnji unijeti sve posvetne darove oca svojega i svoje vlastite darove, srebro, zlato i sudove.

16 Između Ase i Baaše, kralja Izraelova, bio je rat, dokle su god živjeli.

17 Baaša, kralj Izraelov, izađe proti Judi i utvrdi Rami, da ne da nikome otići k Asi, kralju Judinu, ni od njega doći.

18 Ali Asa uze sve srebro i zlato, što je bilo još ostalo u riznicama hrama Gospodnjega, i blago palače kraljevske i predade ga slugama svojim. Tako ih posla kralj Asa k Ben-Hadadu, sinu Tabrimonovu, unuku Hezjonovu, kralju sirskomu, koji je imao svoje sjedište u Damasku, i poruči:

19 "Savez postoji između mene i tebe, između mojega i tvojega oca. Evo šaljem ti srebro i zlato kao dar. Pa razriješi svoj savez s Baašom, kraljem Izraelovim, da moradne otići od mene!"

20 Ben-Hadad posluša kralja Asu i posla vojskovođe svoje proti gradovima Izraelovim. Dade poharati Ijon, Dan, Abel Bet-Maaku i sav Kineret zajedno sa svom zemljom Naftalijevom.

21 Kad Baaša primi vijest o tom, presta utvrđivati Ramu i vrati se u Tirsu.

22 I kralj Asa podiže sve Judejce bez iznimke. Oni moradoše odnijeti kamenje i grede, što ih je bio Baaša upotrebljavao za utvrđivanje Rame. Stim dade kralj Asa utvrditi Gebu Benjaminovu i Mispu

23 Sva ostala povijest Asina, sve pobjede njegove i djela njegova i gradovi, što ih je utvrdio, to stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Judinih. U starosti svojoj bolovao je od nogu.

24 Kad je Asa bio počinuo kod otaca svojih, pokopaše ga kod otaca njegovih u gradu njegova djeda Davida. Mjesto njega postade kralj njegov sin Jošafat.

25 Nadab, sin Jeroboamov, postade kralj Izraelov u drugoj godini kraljevanja Asina nad Judom, i vladao je dvije godine nad Izraelom.

26 On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i hodio je tragom oca svojega i u grijehu njegovu, na koji je bio naveo Izraela.

27 Proti njemu zasnova urotu Baaša, sin Ahijin, od kuće Isakarove, i ubi ga Baaša kod Gibetona, što je pripadao Filistejima, kad su Nadab i sav Izrael opsjedali Gibeton.

28 Ubi ga Baaša u trećoj godini kraljevanja Asina nad Judom, i mjesto njega postade kralj.

29 Čim je on bio postao kralj, istrijebi svu kuću Jeroboamovu i ne ostavi na životu nijedne duše od porodice Jeroboamove, dok je nije bio uništio. Tako je bio unaprijed rekao Gospod preko svojega sluge Ahije iz Šila.

30 Zbog grijeha, što ih je bio počinio Jeroboam i na koje je bio naveo Izraela, i zbog gnjeva, na koji je bio podražio Gospoda, Boga Izraelova.

31 Ostala povijest Nadabova i sve, što je učinio, stoji zapisano u knjizi povijesti kraljeva Izraelovih.

32 Između Ase i kralja Izraelova Baaše bio je rat, dokle su god živjeli.

33 U trećoj godini kraljevanja Asina nad Judom postade Baaša, sin Ahijin, kralj svega Izraela i vladao je u Tirsi dvadeset i četiri godine.

34 On je činio, što se nije dopadalo Gospodu, i hodio je tragom Jeroboamovim i u grijehu njegovu, na koji je bio naveo Izraela.Biblija

Prethodna glava

Vrh stranice

Sledeca glava

Prethodna knjiga

 

Sledeca knjiga

 

Some more links.
Novi Sad grad Novi Sad
slike Novog Sada
Web dizajn Beograd i Novi Sad.

A reminder about search engine optimization Optimizacija za pretraživače in Serbia.

B
O
G
 
T
E
 
V
O
L
I
 
 


:)